Sakskart til fakultetsstyremøte 21. mai 2019

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Dekans orientering (10 min)

Godkjenninger

7/19 Godkjenning av innkalling

8/19 Godkjenning av dagsorden

9/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 12.3.2019

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

10/19-O Regnskap pr. 30. mars 2019 (15 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. 30.3.2019 til orientering.

11/19-V Etablering av masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie (30 min)

Ved Eivind Engebretsen

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie fra studieåret 2020/2021 og nedlegge masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie under følgende forutsetninger:

  • Tildelte studieplasser i avansert geriatrisk sykepleie flyttes til masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie.
  • Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie blir ferdig i god tid før publiseringsfristen for studietilbudet dette studieåret.
  • Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger endres til å omfatte avansert klinisk allmennsykepleiere i god tid før publiseringsfristen.
  • Studieplanen utarbeides i henhold til vedtatt Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.
  • Ressursbehovet i masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie ikke overstiger ressursbehovet i masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie.

12/19-O Eksamenskvalitet (20 min)

Ved Elin Olaug Rosvold

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar orientering om fakultetets arbeid med eksamenskvalitet til orientering.

13/19-V Senter for Global helse – forslag til mandat (15 min)

Ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for Senter for global helse.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf) - 55 sider

 

 

 

 

Publisert 18. mars 2019 10:44 - Sist endret 22. mai 2019 09:48