Sakskart til fakultetsstyremøte 5. november 2019

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Dekans orientering (10 min)

Godkjenninger

29/19 Godkjenning av innkalling

30/19 Godkjenning av dagsorden

31/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 24.9.2019

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

32/19-O Regnskap pr utgang september 2019 (15 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang september til orientering.

33/19-O Virksomhetsrapportering T2 2019 (30 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar virksomhetsrapporteringen for T2 til orientering.

34/19-V Årsplan 2020-2021 (15 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Styret vedtok årsplan 2020 – 2021 for det medisinske fakultet.

35/19-O Rekrutteringsstrategi for masterstudiene (20 min)

Ved Eivind Engebretsen

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar Rekrutteringsstrategi for masterprogrammene ved Det medisinske fakultet til orientering.

36/19-O Innovasjonsaktiviteter ved fakultetet (40 min)

Ved Hilde Nebb

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar presentasjon av innovasjonsaktiviteter ved Det medisinske fakultet til orientering.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf) - 109 sider

 

 

 

 

Publisert 14. okt. 2019 12:39 - Sist endret 5. nov. 2019 15:38