Sakskart til fakultetsstyremøte 17. desember 2019

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 17-10, på møterom Hotel Bristol, Oslo

Dekans orientering (10 min)

Godkjenninger

37/19 Godkjenning av innkalling

38/19 Godkjenning av dagsorden

39/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 24.9.2019

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

40/19-O REGNSKAP pr. utgang oktober 2019 (15 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang oktober 2019 til orientering.

41/19-V Unntak fra nynorsk i eksamensoppgaver ved Det medisinske fakultet (15 min)

Ved Elin Olaug Rosvold

42/19-O Orientering om fakultetets søknad om Senter for fremragende undervisning (SFU) - prosess og veien videre (30 min)

Ved Kristin Heggen, Elin Rosvold og Eivind Engebretsen

43/19-O Møteplan for 2020 (5 min)

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 9. des. 2019 16:55 - Sist endret 17. des. 2019 11:23