Sakskart til fakultetsstyremøte 3. mars 2020

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Dekans orientering (10 min)

Godkjenninger

1/20 Godkjenning av innkalling

2/20 Godkjenning av dagsorden

3/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte17.12.2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 17.12.2019 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17.2.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

4/20-O Virksomhetsrapportering desember 2019 - endelig regnskap 2019 (30 min)

Ved Gaute Frøisland

For presentasjon av årsregnskapet 2019 vedlegges disse to filene som vil bli vist i styremøte:

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen med rullerende langtidsplan 2020-2024 og realisert regnskap for 2019 til orientering.

5/20-V Habilitet og ph.d.-veiledning (15 min)

Ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret støtter oppretthold  av ordlyden i fakultetets utfyllende regler for PhD.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf - 70 sider)

 

 

 

 

Publisert 10. feb. 2020 13:39 - Sist endret 28. apr. 2020 12:13