Modulutvalg for medisinstudiet i modul 2

Mandat

Tilleggsmandat for modulutvalg 2 (pdf)

Leder

Maja Elstad

Nestleder

Svend Davanger

Koordinator

Tolesa Tilahun Hafte

Medlemmer

Stine Marie Ulven

Morten Rostrup

Hesso Farhan

Aiden Abnar (studentrepresentant)

Ester Kristine Størkson (studentrepresentant)

Hilde Kanli Galtung (observatør)

 

Publisert 15. juni 2015 14:22 - Sist endret 6. feb. 2020 09:44