Modulutvalg for medisinstudiet i modul 2

Mandat

Tilleggsmandat for modulutvalg 2 (pdf)

Leder

Maja Elstad

Nestleder

Svend Davanger

Koordinator

Tolesa Tilahun Hafte

Medlemmer

Stine Marie Ulven

Morten Rostrup

Hesso Farhan

Aiden Abnar (studentrepresentant)

Juni K. Folge (studentrepresentant)

Hilde Kanli Galtung (observatør)

 

Publisert 15. juni 2015 14:22 - Sist endret 20. aug. 2020 11:00