English version of this page

Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte, inkludert professor II, er valgt til fakultetsstyret

Høsten 2020 ble det valgt en representant og to vararepresentanter for det midlertidig tilsatte vitenskapelige personalet, herunder professor II.

Valgperiode for denne gruppen er ett år, 1.1.2021 - 31.12.2021.

Dette er de valgte representantene:

  1. Eira Bjørvik
  2. 1. vara: Sara Mehmood Shah  
  3. 2. vara: Ole Kristian Aars

Valgdeltagelse: 16%

Les om representantene og deres valgprogram

Styrets sammensetning

Styret ved Det medisinske fakultet har ni medlemmer, og er slik sammensatt:

  • Dekan
  • Prodekan for forskning
  • 1 representant for vitenskapelig personale, samt fast tilsatte professor II
  • 1 representant for midlertidig vitenskapelig personalet i minst halv stilling, samt midlertidig tilsatte professor II
  • 1 representant for det teknisk-administrative personalet
  • 2 studentrepresentanter
  • 2 eksterne representanter

Representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet og for studentene velges for ett år om gangen. Studentene arrangerer egne valg. Øvrige representanter oppnevnes eller velges for perioder på fire år.

Mer informasjon om styrets sammensetning og møtevirksomhet, finnes på fakultetsstyrets nettsider.

Kontakt

valgstyret@medisin.uio.no

Publisert 26. nov. 2020 14:47 - Sist endret 26. nov. 2020 14:47