Valg ved fakultetet

Fakultetsstyrevalg

Representanter til fakultetsstyret velges for en periode på 4 år.

Unntaket er representanter for midlertidig tilsatt vitenskapelig personale, inkludert midlertidige professor II, og studentrepresentanter, som velges årlig.

Dekanvalg

Ivar Prydz Gladhaug ble i 2018 valgt som dekan for Det medisinske fakultet for perioden 01.01.2019 - 31.12.2022.