Valg ved fakultetet

Fakultetsstyrevalg

Representanter til fakultetsstyret velges for en periode på 4 år.

Unntaket er representanter for midlertidig tilsatt vitenskapelig personale, inkludert professor II, og studentrepresentanter, som velges årlig.

Dekanvalg

Frode Vartdal ble i 2014 gjenvalgt som dekan for Det medisinske fakultet for perioden 01.01.2015 - 31.12.2018.

Neste dekanvalg skjer høsten 2018.