English version of this page

Valg ved fakultetet

Fakultetsstyrevalg

Høsten 2021 skal det velges en representant og to vararepresentanter fra det midlertidig ansatte vitenskapelige personalet, herunder midlertidig ansatte professor II.

Valgperioden for denne gruppen er ett år, dvs 1.1.2022 - 31.12.2022.

Dekanvalg

Ivar Prydz Gladhaug ble i 2018 valgt som dekan for Det medisinske fakultet for perioden 01.01.2019 - 31.12.2022.