English version of this page

Valg ved fakultetet

Fakultetsstyrevalg

Valg for perioden 01.01.2023–31.12.2026 avholdes oktober/ november 2022, hvor det skal velges nye representanter til fakultetsstyret i alle valgkretser for ansatte.

Dekanvalg

Høsten 2022 ble Hanne Flinstad Harbo valgt til ny dekan for Det medisinske fakultet for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026.