English version of this page

Fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Fakultetsstyrevalg 2022

Valg for perioden 01.01.2023–31.12.2026 skal avholdes denne høsten, hvor det skal velges nye representanter til fakultetsstyret i alle valgkretser for ansatte.

Mer informasjon om styrevalg 2022

Fakultetsstyrevalg 2021

Valg av representant for midlertidig vitenskapelig personale, inklusiv professor II for perioden 01.01.2022–31.12.2022 avholdes i november 2021.

Mer informasjon om styrevalg 2021

Fakultetsstyrevalg 2020

Valg av representant for midlertidig vitenskapelig personale, inklusiv professor II for perioden 01.01.2021–31.12.2021 avholdes i november 2020.

Mer informasjon om styrevalg 2020

Fakultetsstyrevalg 2019

Valg av representant for midlertidig vitenskapelig personale, inklusiv professor II for perioden 01.01.2020–31.12.2020 avholdes i november 2019.

Mer informasjon om styrevalg 2019

Fakultetsstyrevalg 2018

Valg for perioden 01.01.2019–31.12.2022 avholdes november 2018, hvor det skal velges nye representanter til fakultetsstyret i alle valgkretser for tilsatte.

Mer informasjon om styrevalg 2018

Fakultetsstyrevalg 2017

Valg av representant for midlertidig vitenskapelig personale, inklusiv midlertidig tilsatte professor II, for perioden 01.01.2018–31.12.2018 avholdes i november 2017.

Mer informasjon om styrevalg 2017

Fakultetsstyrevalg 2016

Valg av representant for midlertidig vitenskapelig personale, inklusiv professor II for perioden 01.01.2017–31.12.2017 avholdes i november 2016.

Mer informasjon om styrevalg 2016

Fakultetsstyrevalg 2015

Valg av representant for midlertidig vitenskapelig personale, inklusiv professor II for perioden 01.01.2016–31.12.2016 ble avholdt i november 2015.

Mer informasjon om styrevalg 2015

Fakultetstyrevalg 2014

Valg for perioden 01.01.2015–31.12.2018 ble avholdt i november 2014, hvor det ble valgt nye representanter til fakultetsstyret i alle valgkretser for tilsatte.

Mer informasjon om styrevalg 2014

Styrets sammensetning

Styret ved Det medisinske fakultet skal ha ni medlemmer, og være sammensatt som følger:

  • Dekan
  • Prodekan for forskning
  • 1 representant for vitenskapelig personale, samt fast tilsatte professor II
  • 1 representant for midlertidig vitenskapelig personalet i minst halv stilling, samt midlertidig tilsatte professor II
  • 1 representant for det teknisk-administrative personalet
  • 2 studentrepresentanter
  • 2 eksterne representanter

Representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet og for studentene velges for ett år om gangen. Studentene arrangerer egne valg. Øvrige representanter oppnevnes eller velges for perioder på fire år.

Valgene gjennomføres etter bestemmelsene i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Mer informasjon om styrets sammensetning og møtevirksomhet, finnes på fakultetsstyrets nettsider.

Publisert 28. sep. 2017 10:40 - Sist endret 29. apr. 2022 06:55