Nasjonal delprøve i medisin

Nasjonal delprøve i medisin er et samarbeidsprosjekt mellom de fire medisinske fakultetene. Prosjektet utvikler en prøve for medisinstudenter på 12. studiesemester. Prøven tester klinisk resonnement gjennom oppgaver i MCQ-formatet (Multiple Choice Questions) og gis digitalt. Årets nasjonale delprøve ble gjennomført 29. mars.

Det nasjonale utdanningsmøtet i medisin vedtok 10. oktober 2014 å starte arbeidet med en pilot på en nasjonal delprøve i klinisk resonnement.

En arbeidsgruppe ble nedsatt for å utrede muligheten for en slik prøve, med følgende mandat:

«å utarbeide en skriftlig digital delprøve i klinisk resonnement som bygger på læringsmål som er gjenfinnbare i studieplanen på alle fire læresteder til og med 11. semester. Delprøven gis til 6.års studenter som er inne i sitt 12.semester, tidlig i vårsemesteret. Prøven skal ha et omfang på 2-4 timer og vurderes med godkjent/ikke godkjent».

I sin rapport til det nasjonale utdanningsmøtet 20. oktober 2015 anbefalte arbeidsgruppen å gå videre med arbeidet med en nasjonal delprøve på bakgrunn av de eksiterende læringsmålene til tross for at de er ulike i detaljeringsnivå.

I fase 2 med oppstart januar 2016 startet arbeidet frem mot en pilot i mars 2017.

Kontakt

Leder

Nasjonal administrativ koordinator

Vitenskapelige representanter

Administrative representanter

Studentrepresentanter

  • Maja Mikkelsen (NTNU)
  • Cecilie Løkken (UiT)
  • Oline M. Sæther (UiO)
  • Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB)