Nasjonal delprøve i medisin

Nasjonal delprøve i medisin er et samarbeidsprosjekt mellom de fire medisinske fakultetene. Prosjektet utvikler en prøve for medisinstudenter på 12. studiesemester. Prøven tester klinisk resonnement gjennom oppgaver i MCQ-formatet (Multiple Choice Questions) og gis digitalt.

Det nasjonale utdanningsmøtet i medisin vedtok 10. oktober 2014 å starte arbeidet med en pilot på en nasjonal delprøve i klinisk resonnement. En arbeidsgruppe utredet muligheten for en slik prøve, ut i fra følgende mandat:

«å utarbeide en skriftlig digital delprøve i klinisk resonnement som bygger på læringsmål som er gjenfinnbare i studieplanen på alle fire læresteder til og med 11. semester. Delprøven gis til 6.års studenter som er inne i sitt 12.semester, tidlig i vårsemesteret. Prøven skal ha et omfang på 2-4 timer og vurderes med godkjent/ikke godkjent».

Nasjonal delprøve har vært gjennomført på pilotstadiet årlig siden 2017. Fra og med vår 2021 etableres den som en felles eksamen for de fire medisinske fakultetene, med gjennomføring to ganger i året (UiB og UiO har ordinær eksamen også i høstsemesteret).

Kontakt

Leder

Administrativ koordinator

Vitenskapelige representanter

Administrative representanter

Studentrepresentanter

  • Maja Mikkelsen (NTNU)
  • Cecilie Løkken (UiT)
  • Oline M. Sæther (UiO)
  • Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB)