Karakterimplementering

Fakultetsstyret vedtok 17. september 2013 å innføre en gradert karakterskala (A-F) i profesjonsstudiet i medisin, men kun fra og med de studentkull som tas opp på studiet fra høsten 2014

Gradert karakterskala skal implementeres etter at det er gjennomført en kvalitetssikring av eksamensformer og gjort en utredning av hvilke emner som skal evalueres med bruk av bokstavkarakterer. Implementeringen skal skje senest i 2017. Det åpnes for at man i ny ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner. 

Styringsgruppa for Oslo 2014 vedtok i juni 2015 å opprette en arbeidsgruppe med følgende mandat:

 • foreslå kriterier for å operasjonalisere kravet om kvalitetssikring fra fakultetsstyret
 • gi anbefaling om hvilke eksamener som skal vurderes etter gradert karakterskala
 • levere rapport

Arbeidsgruppen skal være ferdig med sitt arbeid innen utgangen av februar 2016.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:

 • Kristin Wium, administrativ prosjektleder Oslo 2014, gruppens leder
 • Kristian Bjøro, professor, KLINMED
 • Trond Buanes, professor, KLINMED
 • Petter Gjersvik, førsteamanuensis, KLINMED
 • Inger Nina Farstad, professor KLINMED
 • Jan Frich, professor/faglig prosjektleder Oslo 2014, HELSAM,
 • Erik Dissen, IMB
 • Per Grøttum, Helsevitenskapelig utdanningssenter
 • Liv Bjøntegaard Finess, Studieseksjonen
 • Anna Werenskjold, medisinstudent
 • Johannes Slørdahl, medisinstudent
 • Jakob Seth Fiskå, medisinstudent
Publisert 21. jan. 2016 10:27 - Sist endret 21. jan. 2016 10:27