Arbeidsgrupper

Forskjellige arbeidsgrupper jobber aktivt med sentrale deler av revisjonsprosessen. 

Publisert 21. jan. 2016 10:27

Fakultetsstyret vedtok 17. september 2013 å innføre en gradert karakterskala (A-F) i profesjonsstudiet i medisin, men kun fra og med de studentkull som tas opp på studiet fra høsten 2014

Publisert 9. des. 2014 11:15

MED5600 - Medisinstudiet, modul 6 ble implementert våren 2016. Modulen inneholder emnene «Reproduksjon», «Kvinne-barn» og «Global helse».

Publisert 16. okt. 2014 09:37

MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 som skal implementeres fra våren 2017. Modul 8 er studiets andre integrerte kliniske modul.

Publisert 16. okt. 2014 09:34

MED3300 - Medisinstudiet, modul 3 implementeres fra høsten 2016. Modul 3 er studiets første integrerte kliniske modul.

Publisert 1. juli 2014 12:54

MED5700 - Medisinstudiet, modul 7 som ble iplementeret høsten 2016. Modulen inneholder emnene «Allmennmedisin» og «Samfunnsmedisin» samt praksis.

Publisert 1. juli 2014 12:49

MED4500 - Medisinstudiet, modul 5 blir implementert høsten 2015. Den inneholder emnene «Psykiatri og rusmedisin», «Rettsmedisin» og «Farmakologi».

Publisert 1. juli 2014 12:46

MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 ble implementert våren 2015. Den inneholder emnene «Nevrologi», «Øye» og «Øre-nese-hals».

Publisert 30. juni 2014 15:32

MED2200 - Medisinstudiet, modul 2 blir implementert høsten 2015. Den inneholder emnene «Humanbiologi», «Førstehjelp» og «Propedeutikk».

Publisert 30. juni 2014 15:32

MED1100 - Medisinstudiet, modul 1 ble implementert høsten 2014. Den inneholder emnene «Statistikk, helse og sykdom», «Cellebiologi», «Humanbiologi» og «Thorax».

Publisert 30. juni 2014 15:14

I Oslo 2014 skal det innføres en mentorordning for alle medisinstudenter.