Modulgrupper

Sist endret 15. mai 2015 13:53 av Caroline Strutz Skei

MED1100 - Medisinstudiet, modul 1 ble implementert høsten 2014. Den inneholder emnene «Statistikk, helse og sykdom», «Cellebiologi», «Humanbiologi» og «Thorax».

Sist endret 15. mai 2015 13:56 av Caroline Strutz Skei

MED2200 - Medisinstudiet, modul 2 blir implementert høsten 2015. Den inneholder emnene «Humanbiologi», «Førstehjelp» og «Propedeutikk».

Sist endret 17. des. 2016 08:35 av Jan Frich

MED3300 - Medisinstudiet, modul 3 implementeres fra høsten 2016. Modul 3 er studiets første integrerte kliniske modul.

Sist endret 15. mai 2015 13:57 av Caroline Strutz Skei

MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 ble implementert våren 2015. Den inneholder emnene «Nevrologi», «Øye» og «Øre-nese-hals».

Sist endret 7. des. 2017 11:19 av Kristin Wium

MED4500 - Medisinstudiet, modul 5 blir implementert høsten 2015. Den inneholder emnene «Psykiatri og rusmedisin», «Rettsmedisin» og «Farmakologi».

Sist endret 17. des. 2016 08:30 av Jan Frich

MED5600 - Medisinstudiet, modul 6 ble implementert våren 2016. Modulen inneholder emnene «Reproduksjon», «Kvinne-barn» og «Global helse».

Sist endret 17. des. 2016 08:31 av Jan Frich

MED5700 - Medisinstudiet, modul 7 som ble iplementeret høsten 2016. Modulen inneholder emnene «Allmennmedisin» og «Samfunnsmedisin» samt praksis.

Sist endret 17. des. 2016 08:36 av Jan Frich

MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 som skal implementeres fra våren 2017. Modul 8 er studiets andre integrerte kliniske modul.