Mentorgruppe

I Oslo 2014 skal det innføres en mentorordning for alle medisinstudenter.

Ordningen skal skape et forum for refleksjon over erfaringene medisinstudentene gjør.

Mentorordning skal utvikle og inspirere studentene. Samtidig skal den også bedre kontakten mellom lærerne og studentene. Mentorarbeidet utføres som hovedregel innen rammene av en mentorgruppe.

Det legges opp til at studenter fra åtte av de tolv semestre til enhver tid er medlem i en fast mentorgruppe. Slik kan yngre studenter få støtte av mer erfarne studenter, mens sistnevnte kan bygge opp sin evne til å veilede yngre kolleger.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen skal arbeide med implementeringen av mentorordningen. Gruppen består av:

 • Pål Gulbrandsen (leder)
 • Jan Frich, faglig prosjektleder Oslo 2014
 • Arnstein Finset, atferdsfag
 • Jarle Breivik, utdanningsleder IMB
 • Per Hjortdahl, utdanningsleder Helsam
 • Drude Fugelseth (inntil utdanningsleder på Klinmed er tilsatt)
 • Ingrid Os, studiedekan for profesjonsstudiet i medisin
 • Kristin Wium, studieseksjonen
 • Nadia Paulsen (studentrepresentant)
 • Martine Asp (studentrepresentant)
 • Caroline Strutz Skei er gruppens sekretær

Bakgrunn

Gjennom studiet blir medisinstudentene gradvis sosialisert til rollen som lege. Arbeidet som lege er på mange måter givende, men samtidig svært krevende. Leger vil møte mennesker i nød som de kan gjøre lite for, og de står regelmessig i situasjoner hvor det oppstår etiske dilemmaer.

Leger arbeider som hovedregel mye og med færre ressurser enn ideelt. Feil kan ha fatale konsekvenser. Forventningene i samfunnet til helsetjenesten generelt og legene spesielt er høye.

Dette krever ikke bare at leger tilegner seg nødvendig medisinsk kunnskap og tekniske og mellommenneskelige ferdigheter, men også stimuleres til personlig og profesjonell utvikling. Ved en rekke studiesteder for medisin er det innført mentorordninger, og det eksisterer alt slike ordninger for grupper av medisinstudenter i Oslo.

Publisert 30. juni 2014 15:14 - Sist endret 8. des. 2014 15:29