MED1100 - modul 1

MED1100 - Medisinstudiet, modul 1 ble implementert høsten 2014. Den inneholder emnene «Statistikk, helse og sykdom», «Cellebiologi», «Humanbiologi» og «Thorax».

Statistikk, helse og sykdom har fagene medisinsk statistikk, medisinske atferdsfag, allmennmedisin og samfunnsmedisin med bidrag fra humanbiologi.

Cellebiologi og Humanbiologi har fagene anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, ernæring, genetikk, mikrobiologi, immunologi, indremedisin og kirurgi.

Modulen går over to semestre.

Mer informasjon og emnebeskrivelsen for modul 1 - MED1100 - ligger på medisinstudiets programside.

 

Publisert 30. juni 2014 15:32 - Sist endret 15. mai 2015 13:53