MED2200 - modul 2

MED2200 - Medisinstudiet, modul 2 blir implementert høsten 2015. Den inneholder emnene «Humanbiologi», «Førstehjelp» og «Propedeutikk».

Humanbiologi har fagene indremedisin, kirurgi og radiologi.

Propedeutikk har fagene medisinske atferdsfag, medisinsk etikk, allmennmedisin, indremedisin og kirurgi.

I tillegg inngår et todagers førstehjelpskurs.

Modulen går over to semestre.

Mer informasjon og emnebeskrivelsen for modul 2 - MED2200 - ligger på medisinstudiets programside.

Publisert 30. juni 2014 15:32 - Sist endret 15. mai 2015 13:56