MED3300 - modul 3

MED3300 - Medisinstudiet, modul 3 implementeres fra høsten 2016. Modul 3 er studiets første integrerte kliniske modul.

Hovedvekten i undervisningen ligger på patologi, kirurgiske og indremedisinske fag samt hud og veneriske sykdommer. I tillegg gis det undervisning i flere parakliniske fag.

Modulen går over to semestre. Mer informasjon og emnebeskrivelsen for modul 3 - MED3300 - ligger på medisinstudiets programside.

Publisert 16. okt. 2014 09:34 - Sist endret 17. des. 2016 08:35