MED4400 - modul 4

MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 ble implementert våren 2015. Den inneholder emnene «Nevrologi», «Øye» og «Øre-nese-hals».

Undervisningen i modulen er faglig integrert med vekt på fagene nevrologi, øyesykdommer, øre-nese-halssykdommer, klinisk genetikk, farmakologi, patologi, allmennmedisin og medisinske atferdsfag.

Modulen går over ett semester.

Mer informasjon og emnebeskrivelsen for modul 4 - MED4400 - ligger på medisinstudiets programside.

 

Publisert 1. juli 2014 12:46 - Sist endret 15. mai 2015 13:57