MED4500 - modul 5

MED4500 - Medisinstudiet, modul 5 blir implementert høsten 2015. Den inneholder emnene «Psykiatri og rusmedisin», «Rettsmedisin» og «Farmakologi».

Modulen inneholder undervisning og tre ukers praksis i psykiatri. I tillegg blir det undervist i rettsmedisin, farmakologi og samfunnsmedisin.

Helserett skal styrkes sammen med problemstillinger knyttet til rus/psykisk lidelse i et integrert undervisningsopplegg. Det blir også etablert undervisning om pasientforløp og psykiatri i allmennpraksis. I farmakologi lærer studentene blant annet om utfylling av resepter/forskriving.

Modulen går over ett semester.

Mer informasjon og emnebeskrivelsen for modul 5 - MED4500R - ligger på medisinstudiets programside.

Publisert 1. juli 2014 12:49 - Sist endret 7. des. 2017 11:19