MED5600 - modul 6

MED5600 - Medisinstudiet, modul 6 ble implementert våren 2016. Modulen inneholder emnene «Reproduksjon», «Kvinne-barn» og «Global helse».

Modulen inneholder ett integrert emne: Pediatri, fødselshjelp- og kvinnesykdommer, samfunnsmedisin (global helse), barne- og ungdomspsykiatri, genetikk, patologi, klinisk biokjemi og fysiologi, farmakologi og allmennmedisin.

Undervisningen i modulen foregår på engelsk.

En del av undervisingen er tenkt satt av spesifikt til globale helseproblemer/migrasjonshelse, som et integrert undervisningsopplegg i samarbeid mellom barnesykdommer, fødselshjelp- og kvinne sykdommer og samfunnsmedisin

Modulen går over ett semester. Mer informasjon og emnebeskrivelsen for modul 6 - MED5600 - ligger på medisinstudiets programside.

 

Publisert 9. des. 2014 11:15 - Sist endret 17. des. 2016 08:30