MED5700 - modul 7

MED5700 - Medisinstudiet, modul 7 som ble iplementeret høsten 2016. Modulen inneholder emnene «Allmennmedisin» og «Samfunnsmedisin» samt praksis.

Dette er praksismodulen hvor studentene blir utplassert i seks uker i primærhelsetjenesten og seks uker i sykehus. I tillegg er det undervisning i kunnskapshåndtering og kvalitet (KloK), allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Studentene skal gjennomføre oppgaver i KloK i praksisperioden og det blir innført en sjekkliste for praktiske kliniske ferdigheter. I allmennpraksis gjør studentene en evaluering av konsultasjoner (StudPEP), mens studentene i samfunnsmedisin skriver en rapport om en samfunnsmedisinsk problemstilling basert på erfaringer fra praksis.

Modulen går over ett semester. Mer informasjon og emnebeskrivelsen for modul 7 - MED5700 - ligger på medisinstudiets programside.

Publisert 1. juli 2014 12:54 - Sist endret 17. des. 2016 08:31