MED6800 - modul 8

MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 som skal implementeres fra våren 2017. Modul 8 er studiets andre integrerte kliniske modul.

Hovedvekten i undervisningen er på indremedisinske og kirurgiske fag, i tillegg til akuttmedisinsk simulering.

Modulen går over to semestre. Mer informasjon og emnebeskrivelsen for modul 8 - MED6800 - ligger på medisinstudiets programside.

Publisert 16. okt. 2014 09:37 - Sist endret 17. des. 2016 08:36