Samarbeidspartnere

Inven2

Inven2 kommersialiserer innovasjoner fra Universitetet i Oslo, universitetssykehus og andre sykehus i Helse Sør-Øst. Inven2 bygger bro mellom fremragende forskning og fremtidens industri.

 

Oslo Cancer Cluster Innovation Park

MED deltar aktivt i samarbeidet om en ny utdanningsmodell der skole, forskningsmiljø, universitet, sykehus og næringsliv knyttes sammen til et integrert læringsmiljø.

Universitetssykehusene

Samarbeidet med Akershus univesitetssykehus og Oslo universitetssykehus reguleres av samarbeidsavtaler med de to helseforetakene.