Stefan Schauber

Bilde av Stefan Schauber
English version of this page
Telefon +47 22850225
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30D
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg er interessert i målinger av komplekse ferdigheter innen medisin. Med det mener jeg først og fremst klinisk kunnskap, tenkning og resonnement, men også kommunikasjon og praktiske kompetanser. Når eksamener blir laget, ville man ofte tenke på å måle denne type viktige ferdigheter, og mange avgjørelser blir tatt i prosessen fram til den egentlige eksamen. Mange muligheter skal tas hensyn til. Hvordan kan man mest meningsfullt bruke åpne oppgaver, og når bør man bruke multiple-choice og andre «liste»-spørsmål (eller begge deler)? Hvordan kan man måle kognitive prosesser? Hvordan kan man rettferdiggjøre viktige beslutninger som at noen skal få bestått og noen skal stryke?

Et veldokumentert funn i denne sammenhengen er at god kunnskap er det viktigste grunnlaget for diagnostisk resonnement. Men hvordan utvikler kunnskap seg gjennom medisinstudiet? Og hvordan henger kunnskap i basalfagene sammen med kunnskap innen de mer anvendte, kliniske fagene? Hvordan går man fra en nybegynner til en ekspert? Og hvilken rolle spiller konteksten i den utviklingen? Det er et tema jeg har vært opptatt av siden jeg tok min doktorgrad.

Ikke minst synes jeg at det er viktig å bruke passende statistiske metoder til å svare på disse spørsmålene. Et fokus i mitt arbeid har derfor vært å bruke avanserte statistiske metoder, men også å prøve å bruke disse metodene for å organisere tilbakemeldingene på en nyttig måte.

Hvordan kan psykometrisk forskning bidra til bedre utdanning og læring?

Jeg har jobbet med rapportering av resultater fra standardiserte tester siden 2009. Hovedsakelig i høyere utdanning, og mer spesifikt innen medisinstudiet. Fra mitt perspektiv er slike tilbakemeldinger viktige for at testene (og eksamener) skal være nyttig for alle som deltar i prosessen. Det er viktig at lærerne, elever, og — i skolen — foreldrene, får lett tilgjengelig informasjon.

Jeg jobber med kvalitetssikring av eksamener

En del av jobben min er å bidra til at eksamener på Det medisinske fakultet forsetter å være så gode som de er i dag. Jeg er involvert i å lage teststatistiske (psykometriske) rapporter som blir brukt av eksamenskommisjonene til å sjekke om oppgavene «fungerte» som de skulle. Meningen er å ta faktabaserte avgjørelser om enkle spørsmål. For eksempel kan det gi et grunnlag for å vurdere om et spørsmål skal bli tatt ut av en eksamen, om selve eksamenen var usedvanlig vanskelig osv. Ikke minst er en slik tilbakemelding også viktig for å se om studentene faktisk klarer det faglige nivået de skal nå, og om det som er viktig å kunne også er lett å få til for de enkelte studentene.

Bakgrunn

Jeg ble uteksaminert som psykolog i 2009 i Berlin, Tyskland. Deretter begynte jeg å jobbe på et av Europas største universitetssykehus, det kjente Charite – Universitätsmedizin Berlin. Der jobbet jeg i seks år med spørsmål om vurdering av kliniske kompetanser. Jeg hadde ansvaret for et rapporteringssystem i den tyske «Progress Test Medizin». Den testen blir brukt til å måle studentenes kunnskapsutvikling gjennom studiet, og den gangen var det omtrent 12.000 medisinstudenter fra Tyskland og Østerrike som deltok to ganger i året. I 2015 begynte jeg å jobbe hos Centre for Educational Measurement (CEMO) på Det utdanningsvitenskapelige fakultet, i et felles prosjekt med Det medisinske fakultet om kvalitetssikring av eksamener.

Om jobben min

Slik er den gode eksamensoppgåva i medisin. forskning.no, 18. okt 2018

Han skal lage dei perfekte eksamensoppgåvene. forskning.no, 12. sep. 2018

Måler kvaliteten i eksamensoppgåver og karakterar. Uniforum, 19. des. 2016

Publisert 12. okt. 2018 11:28 - Sist endret 1. okt. 2020 13:47