Hvordan er det å være medisinstudent i korona-tiden?

Informasjonsbrev om Q & A med professor og studiedekan 2. april, sendt på e-post til alle medisinstudenter ved fakultetet 31. mars. Tema: Hvordan er det å være medisinstudent i korona-tiden?

Elin O. Rosvold
Prodekan for medisinstudiet, Elin O. Rosvold

Kjære medisinstudenter

Det er en vanskelig tid. Pandemien forhindrer mye undervisning, men fremfor alt er den til hinder for normalt sosialt samkvem. For dere studenter kan dette være spesielt vanskelig av ulike grunner.

Noen blir sittende mye alene og med lite kontakt med andre. For mange kan hovedaktiviteten gjerne bli lesning, kun med avbrekk i form av nettbasert undervisning. Studenter som jobber i helsetjenesten nå, kan komme i direkte kontakt med til dels skremmende og belastende situasjoner.

Dette er utfordringer vi ser og forstår kan være vanskelig. Sammen med  lederne for MFU og MSU, Agnes og Oline,  har vi kommet frem til at det kan være fint å belyse noen av disse utfordringene i et zoom-møte på torsdag 2. april kl. 17-18. Professor Pål Gulbrandsen  vil sammen med meg lede en samtale med dere studenter og bidra med råd. I løpet av møtet tenker vi at det blir klarere hva dere kjenner at dere trenger, slik at vi kanskje kan klare å skreddersy litt forskjellige tiltak.

Vi vil gjerne ha spørsmål fra dere, slik at dette blir en «Q & A med professor og studiedekan». For de som er ukomfortable med å stille spørsmål åpent, kan det stilles spørsmål enten til Pål  eller meg direkte via chat (det er en egen funksjon i chat som tillater spørsmål direkte til enkeltpersoner i møtet). Dermed kan spørsmålet kommenteres eller besvares åpent uten at den som stiller spørsmålet blir kjent.

Vi vil også sette pris på spørsmål på forhånd, slik at vi kan forberede oss noe. Spørsmålene kan sendes til Pål Gulbrandsen eller Oline Sæther.

 

Beste hilsen,

Pål Guldbrandsen, Oline Sæther og Elin O. Rosvold

Av Elin O. Rosvold
Publisert 31. mars 2020 09:00 - Sist endret 16. apr. 2020 13:33