English version of this page

Bli med å utvikle undervisningen på Det medisinske fakultet

Er du student ved Det medisinske fakultet, og har lyst til å bidra til bedre digitale løsninger i undervisningen? Da kan du komme med innspill nå.

Bildet kan inneholde: sittende, møbler, stol, bein, komfort.

Mange nettbaserte og digitale undervisningsformer ble introdusert i denne våren. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vi lurer på hvordan du som student, enten ved bachelor i helseledelse, master i klinisk ernæring, profesjonsstudiet i medisin eller et av våre seks helsefaglige masterprogram, opplever at undervisningen våren 2020 har fungert?  

Fakultetet ønsker å finne ut hvilke av disse som har fungert så godt at de kan videreutvikles og/eller tas inn i undervisningstilbudene i en normalsituasjon.

  • Studien er utformet av Studentforeningen for Medisinsk Innovasjon (SMI) i samarbeid med Det medisinske fakultet (MED), og er derfor spesielt uformet for å avdekke studentenes behov.
  • Når du besvarer spørsmålene, ønsker vi at du tenker spesielt på perioden fra 12. mars og frem til nå.
  • Undersøkelsen er sendt på e-post 16/6 til alle studenter ved MED.
  • Svarfrist 3. juli
  • Studien er en anonymisert undersøkelse og krav til personvern ivaretas når det gjelder innsamling og bearbeiding av data.

Hvorfor er det viktig å svare på denne undersøkelsen?

– For å forbedre undervisningen trenger vi å vite hva studentene ønsker. Ved å ta denne undersøkelsen bidrar de til å belyse de områdene som studentene synes fungerte bra og de områdene som ble bedre med den digitale undervisningen. Erfaringene og meningene studentene kommer med vil hjelpe fakultetet i arbeidet for et forbedret undervisningsopplegg, forteller Kaisa Filtvedt ved SMI. De brenner for utvikling og forbedring av undervisning.

Unikt sammenligningsgrunnlag

–  Vi tror undervisningen har potensialet for å bli enda bedre enn i dag. Koronasituasjonen har gitt en unik mulighet til å undersøke og sammenligne den tradisjonelle undervisningen vi har hatt tidligere med digitale alternativer, fortsetter Filtvedt.

– Det var dette vi ønsket å gjøre, og vi har i samarbeid med fakultetet utarbeidet denne undersøkelsen som vi håper vil gi oss et godt grunnlag for sammenligning.

– Jeg synes at det er helt essensielt å få inn så mange ulike perspektiver som mulig, sier Stefan Schauber, førsteamanuensis ved Helsevitenskapelige utdanningssenter (HUS).

Bildet kan inneholde: topp, hår, hvit, skulder, frisyre.
Kaisa Filtvedt ved SMI. Foto: SMI

– Særlig i undervisningen, hvor det gjelder studentene selv, er det nødvendig å ha denne gruppen med på prosjektet, sier Schauber. Han har jobbet med psykometrisk forskning for bidra til bedre utdanning og læring siden 2009.

Svar innen 3. juli

– Vi håper undersøkelsen kan avdekke det man kan lære av de siste ukene. Vi vil vite om det finnes noe man burde fortsette med, at man kan beholde det som det var. Eller kanskje det finnes noen ting som trenger bare litt støtte for å funke helt topp. Eller man skjønner at nettbasert undervisning er for krevende for mange, sier Schauber.

SMI håper også å avdekke hva som har fungert bedre og dårligere med den digitale undervisning sammenlignet med tradisjonell undervisning.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, ansiktshår, øyenbryn.
Stefan Schauber ved HUS. Foto: UiO

– Vi håper også den kan avdekke hva som kan forbedres med den digitale undervisningen, sier Filtvedt.

Stefan synes det som er viktigst er egentlig at det er en måte for studentene å bli hørt på.

–  Det er helt konkrete spørsmål om det som var bra og det som var et problem. Studiedekanene Elin Olaug Rosvold og Eivind Engebretsen vil gjerne vite mer om hva studentene synes, og hvordan det kan være et grunnlag for endinger i studiene framtidig, sier han.

– Det er altså egentlig litt mer «basisdemokrati» enn det er «forskning». Og det tenker jeg også er forskjellen til den sentrale spørreundersøkelsen om din studiehverdag som UiO sendte ut litt tidligere i vår, avslutter Schauber.

Av Christina Heesch
Publisert 16. juni 2020 15:06 - Sist endret 22. juni 2020 15:52