Fadderne er klare for fadderuka

– Jeg gleder meg mest til å møte de nye studentene, og håper de får en så fin studiestart som mulig etter omstendighetene, sier faddersjef Kaisa Filtvedt. Etter intens planlegging og mye hardt arbeid er det endelig klart for både fysisk og digital studiestart for medisin- og helsefagsstudenter.

Velkommen til UiO! Fadderstyret ved Thea Fløistad Uvaas, Mathea Lund, Synne Magnus, Hanne Husebø, Kaisa Filtvedt, Emmeline Johansson Aase, Kristine Huseby står klare til å ta deg i mot under trygge forhold. Foto: Trude Hamnes, UiO.

Studiestart blir en blanding av digitale og fysiske arrangementer hvor alle studenter skal bli tatt godt i mot med tanke på både det sosiale og ved å følge smittevernsreglene.

Hvordan har det vært å organisere fadderuken til høstens spesielle studiestart som faddersjef ved Det medisinske fakultet (MED)?

– Det har definitivt vært tidkrevende å skulle arrangere et så omfattende arrangement som en fadderuke med de tilpasningene vi har måtte gjøre for å skulle oppfylle myndighetenes krav. Samtidig synes jeg det har vært gøy å få det ansvaret, nettopp fordi jeg brenner for at de nye studentene skal få en god start på studiene sine, forteller Kaisa. Sammen med fadderstyret og fakultetet har de vært hektiske uker for å få alt på plass.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, smil, tre, blond, yttertøy.
Kaisa Filtvedt er faddersjef for MED og gleder seg til studiestart etter travle forberedelser. Foto: Trude Hamnes, UiO

– Fadderuka legger en grobunn for det sosiale fellesskapet man skaper på en seks år lang studietilværelse, og at den grobunnen blir så solid som mulig er det som har drevet meg til å legge inn innsatsen som har trengtes, sier hun.

Møt opp på alle aktiviteter hvis du kan 

UiO har laget et felles smittevernskurs som alle nye studenter må ta før de kommer på UiO.

Hva bør nye studenter være ekstra oppmerksomme på under studiestart i år? 
– Det er viktig at dere leser informasjonen dere får fra oss, og følger rådene fra oss og smittevernskursene fra UiO. Og ikke minst: holde avstand, vaske hender og være hjemme hvis du er syk, sier Anne Westheim, seniorrådgiver ved Det medisinske fakultet med ansvar for studiestart.
 
– Det er alltid spennende å treffe de nye studentene, fortsetter hun. De kommer i forskjellige aldre og med veldig ulik personligheter med det til felles at de alle gleder seg til å ta fatt på studiet. Vi håper derfor de finner faddergruppen sin og kommer inn i et studiemiljø fra start, sier Anne.
Bildet kan inneholde: blond.
Anne Westhein er rådgiver ved MED-fakultetet. Hun er spent på å treffe de nye studentene. Foto: UiO

Det å i vareta avstand mellom personer gjør at hele studiestarten blir spesiell, både med de sosiale og faglige arrangementene som blir annerledes enn vanlig. Fadderaktiviteter kommer til å foregå utendørs hvor studentene sluses inn gruppevis og fordeles på flere auditorium enn vanlig.

– Møt opp til det som skjer under studiestart, og ikke bare det som er obligatorisk. Det er veldig hyggelig å møte hverandre fysisk og det får dere anledning til i starten, så grip den sjansen!
– Det blir fysisk oppmøte 3 dager og digitalt oppmøte 2 dager med faglige og obligatoriske arrangement, så jeg er glad vi har fått til så mye fysisk oppmøte. Møt opp til det som skjer under studiestart, og ikke bare det som er obligatorisk. Det er veldig hyggelig å møte hverandre fysisk og det får dere anledning til i starten, så grip den sjansen! oppfordrer Anne.
 
Anne roser faddersjefen og samarbeidet rundt fadderaktivitetene: – Kaisa har nedlagt et formidabelt stykke arbeid og har vært veldig dyktig og vi har hatt lange samtaler underveis om hva som har vært utfordringene. Gitt de begrensingene har oppgavene blitt løst på beste vis.
 
– Fadderene er alltid viktig ved studiestart, og spesielt i år. Fadderne har gjort en særdeles god innsats, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiene.

Godt samarbeid og tydelig lederskap har vært avgjørende

– En god dose kreativitet, godt samarbeid og stahet har ført oss frem til målet. Vi har igangsatt både digitale og strukturelle tiltak for å få logistikken til å gå opp, og her har det vært essensielt med god kommunikasjon mellom alle i styret for å på plass alt, sier Kaisa. 
– I en uoversiktlig situasjon har det vært viktig å sette tydelig mål og fordele konkrete oppgaver med god og fortløpende kommunikasjon. Vi i fadderstyret har derfor hatt kontinuerlige planleggingsmøter på zoom gjennom våren og sommeren, forteller Kaisa. 
 
– Vi har tilpasset programmet vårt i flere omganger, laget plan A, B og C, og ikke minst engasjert en hel rekke flere studenter i å være med på planleggingen for å finne den beste og en gjennomførbar løsning. 
 
–  Fadderuka er et selvstendig arrangement, og for å kunne gjøre det så sosialt som mulig, men også at arrangementer blir trygge har det vært nødvendig med god dialog og tett samarbeid, forklarer Kaisa. 
 
Anne, som koordineringsansvarlig for studiestart ved medisinstudiet er enig: – Det har vært nødvendig med et godt samarbeid på flere forskjellige nivåer fra prodekan for medisinstudier Elin Olaug Rosvold, utdanningsleder Jarle Breivik, leder for studieseksjonen Elisabeth Authen Sethre, faddersjef Kaisa Filtvedt og fadderstyret og Cecilie Poulssen Krogh i studieseksjonen, sier hun.

Les også:

Av Christina Heesch
Publisert 9. aug. 2020 20:41 - Sist endret 9. juli 2021 14:34