Medisin kan få flere studenter fra høsten

UiO tilbyr å opprette totalt 40 nye studieplasser ved profesjonsstudiet i medisin etter anmodning fra Kunnskapsdepartementet. 20 plasser kan bli opprettet allerede denne høsten og 20 plasser til våren.

Bildet kan inneholde: medisinsk prosedyre, medisinsk assistent, pasient, sykepleie, lege.

Flere studenter kan få muligheten til å ta utdanning i medisin ved UiO allerede fra høsten 2020. Foto: Ine Eriksen, UiO.

Anmodningen om nye studieplasser i medisin kommer i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet ønsker å opprette flere studieplasser på grunn av en ekstra stor søkermasse til universiteter og høyskoler høsten 2020. I Grimstadrapporten som kom høsten 2019, ble det foreslått at UiO utvidet sitt opptak på medisinstudiet fra 220 til 270 studenter i 2024. Denne planen blir nå fremskyndet.

UiO legger nå til rette for å ta imot flere studenter til utdanningen i medisin. Dette er en utfordring som må håndteres på kort varsel.

– Fakultetet er klart til å etterkomme denne anmodningen som kommer litt brått på, sier dekan Ivar Gladhaug.

Krever mer ressurser raskt

– Økt opptak krever en rask oppgradering av undervisningsressursene på det første studieåret. Det gjelder både vitenskapelige og teknisk/administrative ansatte, samt undervisningsarealer med utstyr i tilknytning til de basalmedisinske fagene som undervises på campus i de to første studieårene, sier Gladhaug.

Bildet kan inneholde: offisielt, eldre, business.
Dekan Ivar Gladhaug. Foto: UiO

Fakultetet har bedt UiO om ekstra ressurser og legger videre en langsiktig plan for hvordan dette kan rulles ut gjennom alle de seks årene på studiet.

– Økt opptak av studenter krever samarbeid med Helse Sør-Øst for å sikre klinisk undervisning i universitetssykehusene, samt ivareta praksisperiodene på sykehus utenfor Oslo-området, forteller Gladhaug.

Fra tredje studieår må det oppgraderes med økte ressurser i den kliniske undervisningen. Her vil fakultetet i den videre planleggingen også arbeide fremover mot en eller flere desentraliserte campuser.

UiOs ledelse vil støtte fakultetet

UiOs ledelse er klar over at dette er utfordrende for Det medisinske fakultet og vil raskt gå i dialog om undervisningsressurser og løsninger på undervisningsarealer og undervisningsutstyr.

– Jeg er også glad for at vi gjennom en tilføring av studieplasser vil legge til rette for arbeidet med en eller flere desentraliserte campuser. Vi ser stor interesse for dette i hele ansvarsområdet til Helse Sør-Øst, sier rektor Svein Stølen. 

Dekan Ivar Gladhaug forsikrer at dette skal ikke gå utover kvaliteten på studiet.

– Vi har nå fått god erfaring med digital undervisning, som vi raskt har tilegnet oss i koronasituasjonen, og denne erfaringen må vi bruke. Det er allerede varslet at det kan bli en høst med mye digital undervisning. Vi er i ferd med å legge en plan for all undervisning til høsten, og eventuelle nye studenter vil inkluderes i denne planen, sier han.

Av Christina Heesch
Publisert 4. mai 2020 13:01 - Sist endret 4. mai 2020 13:01