Nasjonal delprøve for medisin vår 2020

Arbeidsgruppen for Nasjonal delprøve har, i samråd med styringsgruppen, bestemt at nasjonal delprøve for medisinstudiet 27. mars 2020 blir forsøkt avviklet som en hjemmeprøve.

Bakgrunnen for dette er den aktuelle smittesituasjonen med coronavirus. Det enkelte studiested vil legge til rette for avvikling av prøven.

  • Nasjonal delprøve for siste semester i medisinstudiet vil fremdeles være et obligatorisk arbeidskrav, og prøven må leveres for å imøtekomme dette kravet.
  • Studentene vil få tilgang til prøven i 4 timer, studenter som har krav på utvidet tid, vil få det.
  • Studenter som er syke den aktuelle dagen, vil få tilbud om å gjennomføre prøven på et senere tidspunkt.

Arbeidsgruppen oppfordrer alle studenter om å gjennomføre prøven – og gjøre sitt beste!

Vi ber om at dere:

  • Forsøker å løse alle oppgaver innen den disponible tid. NB! Følg med på tiden, dette er en krevende prøve og det er viktig å komme gjennom alle spørsmål
  • Løser oppgavene alene. Vi ber spesifikt om at dere ikke sitter i grupper og samarbeider. Ved å løse oppgavene alene, er dere ikke eksponert for smitte og resultatet på testen gir dere en god indikasjon på hvor dere står.
  • Løser oppgavene uten bruk av hjelpemidler. Tiden dere har til rådighet er så knapp at det knapt vil være hensiktsmessig å bruke den til å slå opp i lærebøker eller søke på nettet.
  • Gir arbeidsgruppen/sensurmøtet tilbakemeldinger når oppgavesettet publiseres.  Grundig gjennomgang av 350-400 skarpe og kritiske unge mennesker er den beste kvalitetssikring vi kan få!

Vi vil legge ut mer informasjon i løpet av få dager og alle vil få mulighet til å teste systemet, slik at de ser at dette fungerer på det utstyret den enkelte disponerer.

Slik situasjonen er i dag, regner vi med at dere har forståelse for at vi må ta noen forbehold – både av formell og praktisk karakter. Vi vil sende ut oppdatert informasjon tidlig i neste uke.

 

Publisert 14. mars 2020 10:52 - Sist endret 14. mars 2020 11:47