Rekordmange søker til medisin i Oslo

1233 søkere har i år medisinstudiet i Oslo som sitt førstevalg. Det betyr 11,2 søkere til hver av de 110 studieplassene. Dette viser søkertallene som ble offentliggjort i dag. Alle våre helsefaglige utdanninger opplever en tydelig økning. – Vi er glade for at så mange ønsker å bli student hos oss, sier prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold. Hun tror arbeid i helsesektoren har engasjert ekstra mange nå.

Bildet kan inneholde: medisinsk prosedyre, tålmodig, medisinsk assistent, lege, sykehus.

Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Helge Skulstad veileder legestudentene Victoria Vinje og Line Stensland på Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Foto: Ine Eriksen, UiO

Da søknadsfristen utløp den 15. april hadde 1586 søkere satt grunnutdanning ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo øverst på listen, en tydelig økning fra i fjor. Mange ønsker en sikker utdanning i usikre tider.

Økning i alle helsefag

Det er ikke bare det 6. årige profesjonsstudiet i medisin som har tydelig økning i antall søkere. Fakultetet tilbyr flere andre helsefaglige utdanninger og masterprogrammer og den samme trenden viser seg i alle studieprogrammer: 

  • 1233 studenter hadde profesjonsstudiet i medisin som sitt førstevalg i høst, det er en økning på 27 prosent fra i fjor. 11,2 studenter per studieplass.
  • 213 studenter hadde bachelor i helseledelse som sitt førstevalg i høst, det er en økning på 10 prosent fra i fjor. 5,3 studenter per studieplass.
  • 140 studenter hadde 5-årig master i klinisk ernæring som sitt førstevalg i høst, det er en økning på 32 prosent fra i fjor. 4 studenter per studieplass.

- Det å arbeide i helsevesenet har trolig fått en ekstra oppmerksomhet i forbindelse med koronapandemien. Det medisinske fakultet har utdanninger som kvalifiserer til mange ulike jobber i helsevesenet, og den siste tiden har til fulle vist at dette er viktige og meningsfulle oppgaver, sier Rosvold.

På masternivå øker antall søkere i seks av syv programmer.

En oversikt over alle studier ved fakultetet finner du her: Studieprogrammer 

Velger en sikker utdanning i usikre tider

- Vi er svært glade for at UiO også i år har svært høye søkertall. Våre profesjonsutdanninger, som medisin, psykologi og odontologi, tiltrekker seg som vanlig de beste studentene. Det er åpenbart at enda flere velger en sikker utdanning i usikre tider, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Bakgrunn og overordnet informasjon:

·       Universitetet i Oslo har i år en økning på 16 prosent søkere, nasjonalt er økningen 9 prosent søkere.
·       UiO har nå 3,41 søkere per studieplass og det er totalt 21 062 søkere som har UiO som sitt førstevalg.

Mer informasjon om søknadstallene ved UiO kan du lese her.

Av Hanne Bjerknes
Publisert 24. apr. 2020 10:22 - Sist endret 24. apr. 2020 15:35