Studentene gjør oss skjerpet

Fornøyde leger og studenter er resultatet fra første gjennomføring med fire ukers fordypningspraksis på medisinstudiet. Fordypningspraksis gir en smak til videre karrierevalg som lege.

leg og to studenter som snakker sammen med en pasient som ligger på sykehus

Studentene stiller mange gode spørsmål og gjør oss skjerpet. Overlege og underviser Helge Skulstad med medisinstudentene Line Stensland og Victoria Vinje i praksis. Foto: Ine Eriksen, UiO.

– Vi har studenter her hele tiden, men det nye er at de skal være her så lenge, forteller førsteamanuensis Helge Skulstad. Han er seksjonsoverlege på kardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Dette er en stor avdeling med 30-40 pasienter inn og ut hver dag.

– Det er selvfølgelig mye læring i vanlig smågruppeundervisning hvor studentene får presentert en problemstilling, men det er mer læring når de kan følge pasienten litt over tid som de har gjort her. De har fulgt pasienten fra innleggelse, gjennom utredning, behandling og til utreise, forteller han. Vi har en del komplekse pasienter som ligger her over tid, hvor det er kontinuerlig drøfting med et større kollegium og studentene får også være med på det, sier han.

Nysgjerrige studenter

– Hjertesykdommer er en veldig sentral del av både i indremedisin og allmennmedisin, sier Victoria Vinje og Line Stensland. De er på siste året i medisin og valgte kardiologi på Rikshospitalet. 

– Vi har blitt tatt veldig godt imot på avdelingen og merker at alle visste at vi kom - slik at vi har fått ta del i alt som skjer. Det er viktig når vi først får denne muligheten, forteller Victoria Vinje. 

Line Stensland er enig. – Nå kommer vi i kontakt med alt fra symptomer til medisinering og det er et godt avbrekk fra bøkene å være tilstede i alle situasjonene som skjer ved innleggelse, behandling og utreise for pasientene.

– Vi får også høre hvilke karrierevalg legene på avdelingen har tatt - som også er interessant. Vi har hatt et tett og godt samarbeid hele veien og har følt oss som en del av teamet forteller Stensland og Vinje.

De er veldig nysgjerrige på hvordan det er å være lege. Mye har forandret seg siden jeg begynte som lege - da var det flest menn som ble leger, sier Skulstad.

Undervisning en viktig del av jobben

– Det er visse egenskaper som er viktig for oss, at studentene er flinke til å gli inn i miljøet og være nysgjerrige. Og det synes vi absolutt de er. De er villige til å lære og de er interessert!

Undervisning er en veldig stor del av sykehuset gjør generelt - og alle er glad i lære bort. Det er alltid en fordel når det er studenter her.

– Vi må skjerpe oss når vi skal forklare til dels kompliserte problemstillinger. Studentene stiller gode spørsmål som gjør at vi må systematisere tankene våre. Undervisning er helt sentralt for å utvikle faget og å begrunne det vi gjør ovenfor pasientene, sier Skulstad.

– Nesten alle legen ved avdelingen bidrar til undervisning, slik at vi er vant til å ha studenter her. Studentene har i denne perioden vært fordelt  slik at de har deltatt på alt det daglige som foregår her. Det har fungert bra at de har vært over litt tid Det er viktig at hele avdelingen vet at vi har studenter og det gjør at vi kobler de undersøkelser og behandlinger når vi kan, avslutter Helge Skulstad.

Les mer:

Av Christina Heesch
Publisert 7. feb. 2020 12:33 - Sist endret 7. feb. 2020 13:28