Medisinstudenter i helsetjeneste

Medisin- og helsestudenter står nå i førstelinjen og er en viktig ressurs i helsevesenet. Slik er den nye hverdagen for våre studenter ved UiO.

student på jobb som telefonvakt

Medisinstudent Karoline Dybvold Hesle her på kveldsvakt på telefon på legevakten. Foto: privat 

Vi er veldig fornøyd med responsen vi har fått til nå, forteller avdelingsoverlege Gry Jerijervi ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Oslo Universitetssykehus. De har i løpet av noen få dager fått over 150 henvendelser. Det er lange dager på sykehusene nå.

– Nå er vi i gang med betalt opplæring. De nye ansatte vil læres opp til å besvare medisinsk nødtelefon og rådgi i livreddende tiltak med mer. Hva vi trenger fremover er usikkert og avhenger av hva vi har kapasitet til med hensyn til opplæring, forteller Gry Jerijervi.

AMK har lenge ønsket å få inn flere på vikariat, men har ikke hatt anledning til det tidligere på grunn av for korte vikariater.

– Så langt er vi fornøyd med hvordan vi kan løse den nåværende situasjonen, sier hun.

Helsestudenter er en etterspurt ressurs

Det er mange jobbtilbud for helsestudenter der de kan melde sin interesse. Akkurat nå råder en situasjon som krever alle mann på dekk. Karoline Dybevold Hesle er medisinstudent i modul 8 med studentlisens og jobber på legevakten i Lillestrøm.

Jeg sitter mye på telefon og triagerer. Vi tar en kort anamese og tar noen prøver av pasienter som kommer inn for å bestemme hvor fort de må inn til legen. Det har vært stort trykk på telefonen som har tredoblet vaktholdet.

– Folk er mest opptatt av hvordan de kan unngå å smitte andre, forteller hun. Men dette går også i faser hvor situasjonen endrer seg konstant.

Hun forteller om en hektisk hverdag med mange mulige jobbtilbud og hvor hun ønsker å bidra der det trengs mest. Hun har meldt seg inn i gruppen for helsevesenet om nye stillinger og har søkt på de stillingen som har kommet på Ahus, Drammen Diakonhjemmet  og OUS.

– Jeg takker ja hvis de trenger meg og bruker det som en type læring, sier hun. Hun ønsker å stille seg til disposisjon der det behøves, og tenke på det som en god læring. Det hjelper samfunnet, og jeg får sett helsevesenet på en annen måte enn gjennom en bok. Alle burde bidra uansett hvor de er i studiet.

Undervisning hjemme

I tillegg til jobb leser Karoline Dybvold Hesle hjemme og har kjøpt case-bøker for å opprettholde så mye kunnskap som mulig.

– Fakultetet legger opp digital undervisning og jeg håper situasjonen kommer til å normalisere seg etterhvert. Nå har vi startet med gruppeundervisning og det hjelper.

– Jeg forsøker å ta pauser og ikke lese for mye i media. Det er viktig å ikke grave seg for dypt nede i det og holde hodet kaldt. Vi er en gruppe studenter som vet mye om dette viruset, så det å lese altfor mye om det hele tiden kan gi flere misforståelser, sier hun.

Medisin og helsestudenter er nå en etterspurt ressurs. ​Agnes Karlseng, leder i MFU og Hanna Søli Ottesen, sekretær i MFU, minner medisinstudentene om å tenke på følgende.

– Dette er en helt spesiell situasjon. Det er viktig at hver enkelt student kjenner på sin egen
arbeidskapasitet og setter sine grenser. Vi vet at mange studenter ønsker å bidra i denne situasjonen. MFU vil sammen med NMF anbefale alle medisinstudenter å kreve arbeidskontrakt, riktig lønn og tilstrekkelig opplæring i det arbeidet de skal utføre. Igjen vil vi poengtere at vi i utgangspunktet er studenter og vi anbefaler hver studenten å regulere arbeidsmengde utifra sin egen kapasitet, siden studiet fortsatt ruller videre.

Godt samarbeid med fakultet

Agnes Karlseng og Hanna Søli Ottesen ved MFU forteller om en krevende situasjon for alle, men de føler at fakultetet gjør det de kan for studentene. 

– Vi har klart å koordinere studentrepresentantene på hvert kull. og det er et godt samarbeid mellom MFU og med Oline Sæther ved MSU der vi  hjelper hverandre for å deretter stille de viktigste spørsmålene til studiedekanene Elin Olaug Rosvold og Eivind Engebretsen. Samarbeidet mellom medisinstudentene og fakultetet blitt veldig bra. Vi har hyppige møter med Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet, og Eivind Engebretsen, studiedekan for bachelor og masterstudiene. Her får vi en orientering om situasjonen, og vi diskuter hvordan vi best skal løse problemstillinger som dukker opp, forteller de.

Prodekan Elin Olaug Rosvold berømmer studentene for at mange er ivrige etter å hjelpe til i denne vanskelige situasjonen.

– Det har vært en viktig prioritet for oss hele veien å sikre at våre studenter får mulighet til å ta eksamen. Spesielt er vi opptatt av at studentene på siste år blir uteksaminert og får sin autorisasjon. Dette er i overensstemmelse med signalene vi har fått fra Kunnskapsdepartementet.  For helsevesenet er det også viktig at studentene på modul 6 får studentlisens, slik at de kan atbeide som lege under veiledning etter eksamen, sier prodekan for medisinstudiene, Elin Olaug Rosvold.

– Vi vet at dette blir en krevende tid for alle studenter, undervisere og ledere, sier Agnes Karlseng og Hanna Søli Ottesen fra MFU.

– Vi håper dere studenter tar vare på dere selv og setter deres egne grenser i en vanskelig situasjon. Vi er sikre på at fakultetet gjør alt de kan for å gi oss best mulig utdanning. I mellomtiden håper vi alle forholder seg til råd og anbefalinger fra myndighetene og tar vare på seg selv og de rundt seg, minner de om.

MFU-leder Agnes har allerede meldt seg til tjeneste på Ullevål, mens sekretær foreløpig sitter i karantene.

– Vi er veldig imponert over hvor mange studenter som stiller opp. Medisinstudenter er hardt arbeidende studenter og det er fint de stiller opp når det trengs. Vi har stor tro på neste generasjons leger.

Les mer:

Av Christina Heesch
Publisert 24. mars 2020 11:57 - Sist endret 28. mars 2020 14:47