Undervisningsprisen på modul 6 til Péter Fedorcsák

Fedorcsák får prisen for engasjerende, kreativ og interaktiv undervisning og har skapt stor begeistring blant studentene.

mann med briller

Petér Fedorcsák er stemt frem som vinner av Undervisningsprisen på modul 6. Foto: Amalie Huth Hovland, UiO.

– Prisen var en stor overraskelse og jeg ble veldig takknemlig og rørt. Jeg vet at undervisningen er populær, men dette er et semester hvor det skjer mye og konkurransen er stor, sier prisvinneren.

Péter Fedorcsák er avdelingsleder ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling på Kvinneklikken. Han underviser i fagene gynekologi, reproduksjonsendokrinologi og infertilitet på modul 6, som er det niende semesteret av medisinstudiet. Modulen undervises på engelsk og rundt 25% av studentene er innreisende studenter.

Vinneren av undervisningsprisen blir bestemt basert på en avstemning blant alle studentene. Prisen ble delt ut 7. mai over Zoom.

En engasjert og godt forberedt underviser

Hva tror du studentene setter pris på ved undervisningen din?

– Jeg tror at studentene setter pris på å bli overrasket, at det kommer en uforventet oppgave eller vending under timen. Men dette må forberedes nøye for at det skal fungere, sier Fedorcsák.

I prisbegrunnelsen beskrives han som en “utrolig engasjert lærer som brenner for faget sitt. Med hans iver for å undervise smitter dette engasjementet over på elevene. Det er tydelig at han har lagt ned mye arbeid og forberedelser i både smågruppeundervisning og TBL.”

Fedorcsák bekrefter at han bruker tid på å forberede seg til hver time. I tillegg evaluerer han alltid sin egen undervisning etter hver time.

– Det viktigste for meg er å gjøre undervisningen enda bedre når den holdes neste gang. Jeg evaluerer hver time nøye og finner alltid noe som kan endres, sier han.

Bruker Escape Room i undervisningen

Kreativiteten utviser han ved å lage Escape Room for studentene. Escape Room er et opplevelsesspill for små grupper, som ofte brukes i teambuilding. Gruppene blir låst inne i et rom og må sammen løse en rekke oppgaver og gåter under tidspress, for å kunne komme ut av rommet.

– Jeg har vært med på flere Escape Room med familien min, og det var utrolig gøy å komme gjennom hver gang! Når jeg har en liten studentgruppe på poliklinikken med utstyr og tilbehør i nærheten, har vi alt vi trenger for et slikt spill, forteller Fedorcsák, og fortsetter:

– Gode spill er fangende, tvinger frem samarbeid, har en realistisk historie og bruker relevante oppgaver og tilbehør. Men læring kommer ikke bare under spillet, men også gjennomgangen etterpå!

Gir studentene tid og tilbakemeldinger

I tillegg til at undervisningen med Escape Room er en populær måte å lære fag på hos studentene, trekker de frem i prisbegrunnelsen at Fedorcsák tar seg tid til å svare på spørsmål, at de får tilbakemeldinger både individuelt og som gruppe, og at han gjør det tydelig for dem hva som er forventet av dem i undervisningen.

I tillegg har han laget en e-lærings-plattform studentene bruker til å forberede seg til smågruppeundervisningen.

Ikke én fasit på god læring

På spørsmål om hva han mener skaper god læring svarer han at det er mange måter en undervisning kan bli god på.

– Jeg tror ikke at det finnes én fasit på det. Min faste makker på undervisningen, Atle Klovning, har sagt at det skjer mest læring når studentene får løse en utfordrende oppgave på egen hånd. Det er nok sant. I Escape Room får de i hvert fall jobbe uforstyrret, sier Fedorcsák.

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 3. juni 2020 10:13 - Sist endret 3. juni 2020 10:13