Undervisningsprisen til Inger Nina Farstad

Avgangskullet på medisinstudiet har stemt frem patolog Inger Nina Farstad som vinner av Undervisningsprisen våren 2020.

Dame som smiler

– Det er veldig hyggelig å få en slik tilbakemelding på det man gjør, sier Farstad stolt om studentenes undervisningspris. Foto: Amalie Huth Hovland, UiO.

Inger Nina Farstad er professor II ved Avdeling for patologi og underviser avgangskullet i læren om sykdommer, og deres årsak og utvikling.

– Patologi er et fagområde der vi stiller sykdomsdiagnoser basert på makroskopiske og mikroskopiske forandringer i vevet. I økende grad bruker vi også andre metoder som protein- og gen-undersøkelser i sykt vev for å klassifisere sykdom. Særlig gjelder det innen kreft, forklarer Farstad.

Gjør faget spennende

Undervisningsprisen går til den personen studentene mener har vært den beste underviseren gjennom det siste året. Avgangskullet trakk særlig frem Farstads evne til å gjøre patologi til et spennende fag, gjennom god pedagogikk og undervisning. De beskriver hvordan hun legger til rette ”…for at et fag som for mange kan oppleves som vanskelig, har blitt både spennende og forståelig”.

”Det å formidle sitt engasjement for et fag på en måte som ikke kommer til hinder for faglig forståelse for studenten, er virkelig en kunst hun har mestret, skryter studentene i sin begrunnelse.

– Jeg ble veldig glad og rørt over å få prisen; det er veldig hyggelig å få en slik tilbakemelding på det man gjør, sier Farstad stolt.

Diskusjon og dialog –en god arena for læring

For at studentene skal kunne utvide sin forståelse av faget er hun opptatt av å sette læringstemaet inn i en sammenheng. Hun gir et overordnet bilde av temaet før hun går videre ned på detaljnivå. Oversikt og prinsipper er viktigere enn detaljer.

– Jeg foretrekker å stille spørsmål og utfordre studentene til å bruke sin kunnskap i resonnementer. Det kan være vanskelig å få et helt kull i tale fra et kateter, men TBL-undervisning er velegnet til dette og kan skape en god arena for læring gjennom diskusjon og dialog, mener hun.

Farstad fremhever hvordan undervisningen er en del av samfunnsoppdraget hun har.

– Vi som lærere skal være med på å skape gode og trygge leger som kjenner sin begrensning, og evner å samarbeide, forklarer hun.

”Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn"

På spørsmål om hva hun tenker god undervisning er, svarer hun at ulike personer har ulik måter å undervise på.

– Det viktigste er kanskje å formidle et engasjement for undervisning, slik at studentene opplever læreren som opptatt av at de faktisk skal lære, sier hun.

– For de fleste er det nok sånn at læring skjer best når man blir bedt om å ta stilling til noe, forutsatt at man har et visst nivå av kunnskap. En kjent person har sagt; "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn". Jeg tror det ligger mye i dette, sier Inger Nina Farstad.  

 

Vi gratulerer med undervisningsprisen for våren 2020!


Kontakt

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 3. juni 2020 10:18 - Sist endret 3. juni 2020 10:18