Vellykket gjennomføring av virtuell eksamensform

Faglærere, administrasjonen, sensorer og studenter måtte tenke nytt da cellebiologieksamen i medisinstudiet skulle gjennomføres hjemmefra.

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, teknologi, elektronisk apparat, business.

Eksamen hjemmefra fungerte over all forventning for både studenter og eksamenskommisjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvordan gjennomføre en medisineksamen når alle sitter spredd på hver sin hjemme-PC? En annerledes planlegging foregikk mellom administrasjonen, faglærere, interne og eksterne sensorer for å sikre gjennomføringen av eksamen i modul 1.

– Vi koordinerte oss godt på forhånd og var spent på den tekniske løsningen, forteller professor og eksamenskommisjonsleder Eirik Frengen. 

Zoom-eksamen var den første eksaminasjonen som gikk ved fakultetet den 14.-16. april, rett etter påske. Resultatet ble en vellykket muntlig eksamen for modul 1, blokk 2 med tilsammen 180 kandidater.

Endret eksamensform

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, briller, panne.
Eksamenskommisjonen ble ledet av Eirik Frengen. Foto: UiO

Å endre eksamen fra skriftlig til muntlig, innføre nye digitale verktøy i gjennomføringen, sikre ID og god informasjon til studentene på kort tid krever en god rigg. Rett etter påske gjennomførte fakultetet sin første muntlige eksamen over Zoom med 180 studenter fordelt på 10 puljer over 3 dager. 

Eksamen ble omgjort fra skriftlig til muntlig, virtuell eksamen via Zoom og gjennomført med interne eksaminatorer, eksterne sensorer, administrasjon og studenter hjemmefra.

– Noen var nok skeptiske i utgangspunktet og min skepsis kom av variert erfaring med online kommunikasjon fordi det har ikke tidligere fungert optimalt. Men denne zoom løsningen har fungert så godt som prikkfritt, forteller Eirik Frengen.

Vellykket gjennomføring

Etter gjennomført eksamen er konklusjonen fra fakultetet og studenter at dette gikk veldig bra!

– Strykprosenten var lavere enn den pleier, og det kan selvfølgelig skyldes at dette er et sterkt kull. I tillegg har studentene vanligvis undervisning helt frem til eksamen. Denne gang fikk de mer tid til lesing siden eksamen ble flyttet til etter påske og studentene fikk dermed en bedre oppkjøring til eksamen, forteller Frengen.

Han opplevde også at den muntlige eksamen var en bedre måte å teste forståelse på uten at fokus ble for mye på detaljer.

Informasjon til studentene tidlig 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, hake, øyenbryn.
Hanne Moen ved studieseksjonen. Foto: UiO

Det var kort tid for studentene mellom beskjeden at en skriftlig eksamen skulle erstattes med en muntlig eksamen. Hanne Moen og

Mette Diana Vidnes, rådgivere i studieseksjonen ved fakultetet måtte raskt sikre en komplisert logistikk og sikre god informasjonsflyt opp mot kandidatene.

Dato for eksamen fikk studentene vite uken før, og selve tidspunktet for eksamen en dag før.

For å sikre at studentene fikk informasjonen de trengte ble det holdt et informasjonsmøte, i regi av Erik Dissen, for 170 studenter via zoom. Her ble alle spørsmål avklart, noe studiekonsulentene og studentene verdsatte høyt.

Effektiv eksamen på Zoom

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, hake, frisyre.
Mette Diana Vidnes ved studieseksjonen. Foto: UiO

Selve eksamen ble gjennomført med en eksamen i timen, 30 minutters eksaminasjon, så diskusjon mellom eksaminator og sensor og så overlevering av bestått/ikke bestått til kandidaten. Kommisjonen bestod av interne eksaminatorer som alle hadde undervist på kurset. Disse var vert på Zoom og inviterte inn til hvert møte med lenke til sensorpartner som fikk alle lenkene på forhånd.

I ettertid har det blitt pekt på at det ble mye større arbeidsbyrde på eksaminatorene. Noe som delvis skyldes at det er første gang dette gjennomføres.

– Skal vi gjøre dette på nytt, vil vi trekke på erfaringer og bruke mindre tid neste gang. Til sammenligning bruker vi også mye tid til forberedelse og sensur under skriftlig eksamener med flere og lange møter, sier Frengen.

Krevende og lærerik prosess

Det har krevet ekstra mye logistikk fra administrasjonen med planlegging og oppfølging slik at eksamen ble tilrettelagt godt for studentene. Alle erfaringer ansatte har gjort nå legger grunnlagene for videre eksamensgjennomføring.

– Vi merker at det er en intens eksamen for eksaminatorene. Spesielt med dager med hele dager med eksamen fra 9.00 til 16.00. Denne gang fordelte vi det på kommisjoner med 10 eksaminatorer og 10 sensorer i sensorpar som gjennomførte eksamen med 18 studenter hver over 3 dager. Det ble også laget informasjonsmateriell som ble publisert og lagt ut med instrukser om zoom-eksamen til kommisjonene, forteller Frengen.

– Mange var bekymret for å bruke et nytt verktøy for mange, samtidig som flere av disse underviserne har undervisning i zoom og er godt kjent med verktøyet. Vi fryktet også tekniske problem, men flere møter med sensorene hvor vi testet løsningene har vært viktige. At det gikk på veldig kort tid, og at alle klarte å hive seg rundt og få det gjennomført og ble vellykket er en bra opplevelse for kommisjonen og studentene.

Fremover planlegger vi for digital undervisning. Og til kullet som skal ha eksamen i oktober – vi får se hva slags eksamen det blir i oktober, avslutter Frengen.

Av Christina Heesch
Publisert 20. mai 2020 08:24 - Sist endret 20. mai 2020 08:24