Ser fram til UiO Campus sør

Ti studenter fra UiO kan tilbringe to år av medisinstudiet på Sørlandet. Nylig dro fakultetsledelsen til Sørlandet sykehus for samtaler og omvisning.

Bildet viser flere rekker med mennesker som står i en trapp

Fakultetsledelsen og Sørlandet sykehus HF er godt i gang med å planlegge en desentralisert utdanning for noen medisinstudenter i Agder. På møtet var også studentrepresentant, og representanter fra kommunene i Agder og fra UiA. Bak f.v.: Øyvind Holme, Tor Harald Christiansen, Jens Petter Berg og Knut Lundin. 2.rad f.v: Morten Brekke, Katarina Johansen, Jan Frich, Ivar P. Gladhaug, Hans Mossin og Frode Gallefoss. Foran f.v.: Erik Thortveit, Janne Rossen, Nina Mevold, Elin O. Rosvold, Susanne Hernes, Heidi Haven og Vegard Vige. (Foto: Sørlandet sykehus)

For to år siden anbefalte Grimstadutvalget at Norge utdanner 60 prosent flere leger ved egne universitet. UiO og Sørlandet sykehus HF er i gang med å planlegge en desentralisert utdanning for noen medisinstudenter i Agder, kalt UiO Campus sør.

Fredag 15. oktober dro dekan Ivar Prydz Gladhaug, Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet, Jens Petter Berg, prodekan for forskning, Hans Ragnar Mossin, fungerende fakultetsdirektør, og Knut Lundin, prosjektleder for UiO Campus sør, på besøk til Sørlandet sykehus for samtaler og omvisning. Også administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst deltok.

– Vi ser at planleggingen av UiO Campus sør nå er kommet langt, og vi er imponert over alt arbeidet som er lagt ned ved Sørlandet sykehus. Vi setter også stor pris på kontakten som er opprettet med kommunene og med Universitetet i Agder, sier dekan Ivar P. Gladhaug. 

Gode lokaler

De besøkende fra UiO ble også vist rundt i de påtenkte undervisningslokalene ved Sørlandet sykehus Kristiansand. 
– Det er viktig for studentene å ha gode lokaler for undervisning med lesesalsplasser og sosiale møteplasser. Lokalene som planlegges i Kristiansand, vil etter vår oppfatning fungere veldig godt, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet. 
På møtet fortalte studentrepresentant Katarina Johansen hva studentene ønsker fra en desentralisert modell. I tillegg snakket representanter for kommunene i sør om at de blir en viktig partner i dette arbeidet, og UiA snakket blant annet om tverrprofesjonell undervisning.

Tilbringer femte studieår i sør

Ikke alt er landet ennå. Men tanken er at de første ti studentene skal komme til UiO Campus sør høsten 2023 når de skal i gang med femte studieår. De skal første halvår ha undervisning i kvinnesykdommer, fødsel og barnesykdommer. 

– Siste halvdelen av femte studieår blir det etter planen undervisning i allmennmedisin og samfunnsmedisin med praksis i helsetjenesten og på lokalsykehus i Agder, forteller Rosvold.

UiO Campus sør skal tilby undervisning i to år av den kliniske delen av studiet. 

Skal bidra til rekruttering

Rosvold forteller at de er åpne for å utvide antallet studenter etter hvert om det kommer midler til det. Tanken bak den desentraliserte utdanningen er også å bidra til rekrutteringen av leger til regionen.
– Studentene våre får erfaring med et lokalmiljø og en region. Det skal bli lettere for dem å velge Sørlandet som arbeidssted når de er ferdig med utdanningen, sier prodekanen.

Ser fram til det videre arbeidet

Også administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF (SHF), Nina Mevold, sier seg fornøyd med forrige ukes møte.
–  Jeg tror jeg har alle møtedeltakerne med meg når jeg sier at dette var et veldig positivt møte som bar preg av at vi jobber godt sammen med felles mål om desentralisert medisinutdanning ved SSHF og Agder, sier Mevold til sykehusets nettside.
–  Det var veldig hyggelig at vi nå fikk til et fysisk møte i Kristiansand, og vi ser frem til å jobbe videre for å få etablert UiO Campus sør med oppstart høsten 2023, avslutter Ivar P. Gladhaug.

Se også denne saken:

Fordypningspraksis i medisinstudiet på Sørlandet

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 19. okt. 2021 09:26 - Sist endret 19. okt. 2021 09:26