Simulering skal gi studentene mye trening på pasientcaser

DIKU har gitt 5 millioner kroner til et nytt simuleringsprosjekt for studentene på ernæring og medisin. En database med mange pasienthistorier skal gi studentene mengdetrening i å forebygge, utrede og behandle.

Bildet viser en kvinne foran en datamaskin.

Med det nye simuleringsverktøyet skal studentene blant annet vurdere kosthold, blodtrykk, blodprøvesvar og andre resultater hos pasienter, forteller førsteamanuensis Mari Mohn Paulsen på Avdeling for ernæringsvitenskap.

– Vi er veldig glade for tildelingen og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet! sier førsteamanuensis Mari Mohn Paulsen på Avdeling for ernæringsvitenskap. 

Hun skal lede prosjektet Simuleringsbasert læring (SBL), som holder til i undervisningsmiljøet på Det medisinske fakultet. Prosjektet som nå har fått 5 millioner kroner i støtte, bygger videre på en tidligere tildeling til prosjektgruppa Ferdighetsbasert læring for helseprofesjonsutdanninger.

Simuleringsverktøyet skal fylles med en stor base «vanlige», fiktive kasuistikker og pasienthistorier rettet mot studentene i ernæring, medisin og odontologi. 

– Vi skal blant annet ha "digitale pasienter", det vil si skuespillere som presenterer symptomer og tidligere sykdomshistorie. Studenten skal deretter løse konkrete oppgaver som er lagt opp slik de ville oppleve det i det framtidige arbeidet sitt. De må velge videre utredninger basert på de mulighetene helsepersonell faktisk har i en tilsvarende situasjon, forteller hun. 

Studentene får trening på vanlige tilstander og sykdommer

Studenten skal vurdere pasientens kosthold, blodtrykk, blodprøvesvar og andre resultater. På denne måten får de trening i å kartlegge pasienten, diagnostiske prøver, å velge behandling basert på nasjonale og internasjonale retningslinjer, og de får øvd seg på kommunikasjon.

– Vi vil legge vekt på vanlige tilstander og sykdommer i befolkningen som høyt blodtrykk, diabetes, overvekt og underernæring, sier Mohn Paulsen. 

I prosjektet vil de få hjelp av helsepersonell som er med som partnere for å finne fram til relevante pasienthistorier. De skal også ha studenter aktivt med i alle faser av utviklingen av konseptet.

Studentene skal jobbe tverrfaglig

Det tverrfaglige er viktig. Snakkes det om bruk av legemidler, skal kost og livsstil også ses på. Er det snakk om tenner og munnhelse, må studentene i tillegg se på ernæring.

Verktøyet skal gi personlige tilbakemeldinger etter det nivået med ferdigheter som studenten ligger på, og øker vanskelighetsgraden når han eller hun klarer ulike kategorier.

– Verktøyet skal gjøre det mulig for studentene å få trent på langt flere kasuistikker enn vi vil klare å få til med tradisjonell undervisning. Det blir trolig ekstra nyttig nå som det snakkes om økt studentopptak og desentralisert utdanning, og ønsker om mer ferdighetstrening, forteller førsteamanuensen.

Prosjektet går fra 2022-2024, og planen er at undervisningsopplegget kan testes ut blant studentene fra 2023.

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 17. des. 2021 09:20 - Sist endret 17. des. 2021 11:06