Studenter hjelper studenter

Fakultetet vil lyse ut studentassistenstillinger for å tilby bred faglig støtte for studenter i helseutdanning.

ung mann med skjegg smiler mot ung kvinne med hestehale

Spesielt førsteårsstudentene vil få faglig oppfølging av studenter. Foto: Øystein Horgmoe, UiO

Med regjeringens tiltakspakke for studenter, for studenter som er rammet av corona-situasjonen, lyses det nå ut flere studentassistentstillinger. Fakultetet har mottatt en engangssum på 1,277 millioner kroner til dette formålet, og midlene skal benyttes innen utgangen av 2021.

Studentdrevet faglig tilbud for studenter

Studentene som ansettes skal jobbe med faglige aktiviteter som kommer andre studenter til gode, og fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studentene.

Egne midler er satt av til sosiale tiltak, via studentsamskipnadene, så dette er først og fremst tiltak av faglig art.

Instituttene forslår faglig tiltak

Det er instituttene som melder inn forslag til bruk av midlene, utforme stillingene og følge opp studentene. Det legges særlig vekt på tilbud til førsteårsstudentene som har hatt eller har sin oppstart uten å møtes særlig mye fysisk.

–  Studentene kan ta initiativ til å kontakte faglærere for å søke om midler sammen med dem. Dette fordi studentene kan ha innspill på læringsaktiviteter der de ser at det kan være behov for støtte av medstudentene, sier Elin O. Rosvold, prodekan for medisinstudiet.

–  Her kan ansatte og studenter fra alle fagmiljøer søke, oppfordrer Eivind Engebretsen, studiedekan for bachelor og masterstudiene.

Frist for å melde interesse er 1. juni

Studiedekanene og MSU vil stå for utvelgelse av hvilke initiativ som skal motta støtte og frist for å melde interesse er 1. juni.

Stillingene lyses deretter ut mot sommeren så det er bare å holde utkikk hvis man er interessert i en givende og spennende jobb det neste halvåret.

Av Cecilie Poulsson Krogh
Publisert 19. mai 2021 10:38 - Sist endret 19. mai 2021 10:38