Følger opp regjeringens ønske om medisinstudenter i sør

I revidert nasjonalbudsjett satser regjeringen på desentralisert medisinutdanning. UiO følger opp med campus i Agder.

Bildet kan inneholde: smil, bygning, anlegg, himmel, dekk.

– Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er relativt stort, og er såpass langt fra Oslo at vi har mye og spennende pasientgrupper, sier overlege Marte Ween-Velken. Foto: Anette Strømsbo Gjørv, Sørlandet sykehus.

For tre år siden anbefalte Grimstadutvalget at Norge utdanner 60 prosent flere leger ved egne universitet. UiO og Sørlandet sykehus HF jobber med en desentralisert utdanning for noen medisinstudenter i Agder, kalt UiO Campus sør.

Allerede fra høsten 2023 vil de første medisinstudentene være på plass med undervisning fra UiO og nær praksis på Sørlandet sykehus. Planen er at UiO Campus sør skal tilby undervisning i to år av den kliniske delen av medisinstudiet. 

– Studentene våre får erfaring med et lokalmiljø og en region. Det skal bli lettere for dem å velge Sørlandet som arbeidssted når de er ferdig med utdanningen, sier prodekan Elin Olaug Rosvold.

Regjeringen satser på desentralisert medisinutdanning

I revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen at «det (er) viktig at de eksisterende medisinutdanningene tar en større del av helsetjenesten i bruk i utdanning av leger».

Med etableringen av UiO campus sør i Agder er dermed UiO på god vei til å følge regjeringens satsning på desentralisert medisinutdanning.

Her gir regjeringene tydelige signaler om fremtidig satsing, og Agder nevnes spesifikt, skriver Sørlandet sykehus i sin pressemelding. 

– Det er nettopp det vi nå gjør i Agder. I likhet med helseforetaket og kommunene i Agder, ser også regjeringen at desentrale studiemodeller kan gi økt rekruttering av leger i distriktene etter endt utdanning, og at vi på denne måten også utnytter ubrukt praksiskapasitet utenfor de store studiebyene, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus i pressemeldingen.

Les mer

Ser frem til UiO Campus sør

UiO Campus sør har til nå fått 2,5 millioner kroner i støtte

Skal utdannne flere leger på Sørlandet

Av Christina Heesch og Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 13. mai 2022 14:48 - Sist endret 13. mai 2022 14:59