Team-seminar for studentene gir et godt læringsmiljø

Allerede fra studiestart lærer studentene på medisin og klinisk ernæring å samarbeide og jobbe i team. 

Jente bruker ryggen til en smilende gutt for å skrive svar på et ark

TEAM-seminaret er et uformelt, lavterskel opplegg hvor du skal bli kjent med andre studenter, teamet du skal være i og mentoren som følger ditt team gjennom hele første året. Foto Kyrre Vigestad, UiO.

Ferske førsteårsstudenter er på to dagers seminar, for å bli bedre kjent med hverandre og lære hvordan samarbeide best mulig.

–  Å studere alene er en dårlig strategi hvis du skal jobbe innen helse, sier Jarle Breivik, professor og prosjektleder for fakultetets TEAM-prosjekt. Det holder ikke kun å fylle hodene med kunnskap. Studiet handler også om å utvikle seg som menneske, om å bli profesjonell i yrkesrollen slik at man samarbeider godt med både pasienter og kollegaer, introduserer han for studentene.

Medisinstudentene har seks lange studieår foran seg, mens studentene på klinisk ernæring har fem år foran seg, En god studiestart og at studentene blir godt kjent fra start kan lønne seg og gi bedre læring.

Målet med seminaret er å utvikle gode læringsteam som kan bidra til å styrke og videreutvikle gruppeundervisningen gjennom første studieår. Studentene skal utvikle kompetanse til samarbeid og ledelse som de tar med seg videre i livet.

Kan styrket samhold fra studiestart gi et bedre studie?

Samtidig er ambisjonen å lage det beste studiet tilpasset våre behov og forhold, fortsetter Breivik. Er det for eksempel en sammenheng mellom hvordan vi har det på studiet og hvordan vi gjør det på eksamen? 

Breivik leder seminaret sammen med studentmentorer. Hver gruppe har en mentor fra høyere kull, og mentoren følger gruppen gjennom hele det første året. Her skal de som kull, smågruppe og team trene på samarbeidskompetanse gjennom både hyggelige og litt utfordrende aktiviteter.

bilde-teamseminar-sundvolden

Marta Eklo er medisinstudent og en av mentorene som hjelper de nye studentene i gang. Hun valgte å bli med som mentor fordi hun hadde en engasjert mentor som fulgte gruppen som ga dem en god opplevelse.

– Det har gjort det lettere å studere fordi vi raskt ble kjent med hverandre, sier Eklo. Hadde det ikke vært for TEAM-seminaret hadde det nok tatt lengre tid å komme godt i gang.

– Gruppeoppgavene har lært meg å tørre å være uenig, tørre å ta ordet og stå for det jeg mener, Det tror jeg er viktig når du ser at noe ikke fungerer. Det å bli kjent har også gjort at vi har møtt hverandre oftere, sier hun.

Henrik Due deltok også som fersk student på seminar og er nå mentor. Han er enig i at det er lettere å ta ordet når man blir bedre kjent og komfortable med hverandre.

– Vi blir påminnet om hvordan vi kan jobbe sammen, noe vi trenger når vi er ferdig med utdanningen, sier han. Sammen skal teamene utforske grunnleggende prinsipper for teamarbeid og lederskap, og på den måte utvikle et godt TEAM.

Les mer

 

Publisert 24. aug. 2022 22:18 - Sist endret 25. aug. 2022 09:02