Fagsiden for barnesykdommer

Pediatri er læren om sykdommer hos barn.

Sentralt for forståelsen av faget er kunnskap om barnets normale vekst og utvikling. Faget omfatter sykdomstilstander og avvik fra normal vekst og utvikling hos barnet fra fosterstadiet og opp til voksen alder. Det dreier seg om sykdommer som blir spesielle ved at de affiserer en organisme i vekst.

Forebyggelse av sykdom og ulykker har en sentral plass i alt arbeid med barn. Sosialmedisinske forhold ved barns sykelighet og barnets plass i familie og samfunn blir stadig viktigere, ved at flere kronisk syke barn blir integrert med friske barn i skole og førskole. I vårt land konsulterer syke barn nesten utelukkende primærhelsetjenesten. Allmennpraktikeren må derfor ha meget solide kunnskaper i faget for å kunne behandle riktig på stedet eller for å ta avgjørelsen om å henvise til nærmeste spesialist i pediatri.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:14 - Sist endret 31. mars 2022 14:51