Fagsiden for fysiologi

Fysiologi er læren om organismens funksjoner og om de prosesser og mekanismer som er ansvarlig for disse funksjonene

Biokjemi er skilt ut fra fysiologi som et eget fag, men grensene mellom de to er ikke skarpe. Forskningstradisjonene ved avdeling for fysiologi og nevrofysiologisk avdeling er sterke innenfor disiplinene nerve- og sansefysiologi, respirasjonsfysiologi, sirkulasjonsfysiologi og cellefysiologi, men litteraturoppgaver kan også veiledes fra andre disipliner innenfor fysiologi.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:25 - Sist endret 13. nov. 2017 14:49