Fagsiden for indremedisinske fag

Indremedisin er læren om sykdommer i kroppens indre organer.

* Ulike betegnelser for faget kan forekomme grunnet overgang til ny studieplan.

Faget er blitt kalt de medisinske fagenes mor. Sammen med kirurgiske fag er indremedisinske fag det største faget innen medisin. Det omfatter undersøkelse, utredning og ikke-kirurgisk behandling av pasienter med både ervervede og medfødte sykdommer. Pasienter med indremedisinske problemstillinger, for eksempel hjertesvikt, lungesykdommer, leverproblemer, anemi, møter du daglig i ditt fremtidige yrke som lege, ikke minst som allmennpraktiker.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:28 - Sist endret 31. mars 2022 14:55