Fagsiden for kirurgiske fag

Definisjon: kirurgi betyr egentlig arbeid med hånden, men fagområdet defineres i dag som en spesialitet hvor operativ behandling eller forskjellige typer bandasjering kan komme på tale.

Også andre typer behandling kan være aktuell, enten alene eller i kombinasjon med forannevnte. Denne definisjonen er viktig. Bare ca. halvparten av dem som innlegges i en kirurgisk avdeling, blir operert. Slik er det fordi en pasient hvor operativ behandling blir antatt nødvendig, etter nærmere undersøkelser og vurderinger ikke finnes å trenge operasjon.

Det kirurgiske fagområdet, som er delt opp i en rekke spesialiteter (ortopedisk kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, urologi, plastikk-kirurgi og flere), har utviklet seg betydelig, takket være stor forskning på en lang rekke områder, og en rekke operative inngrep er i dag mer effektive og samtidig mer skånsomme og sikrere for pasienten. Moderne kirurgi fordrer derfor et utpreget teamwork på tvers av spesialitetsgrensene og helseprofesjonene.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:29 - Sist endret 31. mars 2022 14:56