Fagsiden for klinisk biokjemi

Faget tar sikte på å gi studentene generelle kunnskaper om patofysiologiske mekanismer som ligger bak sykdomsmanifestasjoner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Eksempler er serum-enzymer, lever-funksjonsprøver, syre-baseparametre, blødning, sjokk, - til dels ved forelesninger med utgangspunkt i en sykehistorie - da i dialogs form (lærer/student) - som belyses ved praktiske laboratorieundersøkelser. Deler av undervisningen er lagt opp som fellesklinikker (bl.a. sammen med patologer, indremedisinere og pediatere), og det legges også opp til "oppgaveløsning" (utgangspunkt i pasient). Det gis også obligatorisk kurs-undervisning (urinanalyser).

Faget tar sikte på å gi innsikt i metode-prinsipper, hva klinisk-kjemiske og klinisk-fysiologiske metoder kan yte mhp. forståelse av bruk og tolkning av slike analyser.

Fagressurser

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser

Publisert 4. jan. 2007 13:32 - Sist endret 12. feb. 2018 14:20