Fagsiden for medisinske atferdsfag

Undervisningen i medisinske atferdsfag skal dekke fire hovedområder:

  • Forholdet mellom biologi og atferd der temaer som etiologi, arv og miljø, psyke/soma er sentrale.
  • Normalpsykologi som inkluderer utvikling og personlighetspsykologi, atferd og læring, familien, normale kriser.
  • Interpersonelle prosesser der pasient/legeforholdet, kommunikasjon og informasjon blir sentrale.
  • Medisinen i et samfunnsmessig perspektiv, illustrert ved stikkord som epidemiologi, sykdom som sosialt fenomen, den medisinske profesjon, helse og økonomi.

Undervisningen har som mål ved siden av kunnskap å gi basis for holdninger og ferdighet i kommunikasjon.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:34 - Sist endret 31. mars 2022 14:56