Fagsiden for medisinsk etikk

Medisinsk etikk er et systematisk studium av det normative og verdimessige grunnlag for klinisk medisin, medisinsk forskning og samfunnsmedisin.

Ved det medisinske fakultet foregår undervisning og forskning i medisinsk etikk ved Senter for medisinsk etikk (SME), som er et tverrfaglig miljø (medisin, sykepleie, filosofi, teologi, teknologi og annet). Forskningsinteressene ved senteret omfatter blant annet etiske (og vitenskapsteoretiske) aspekter ved klinisk praksis, medisinsk forskning, medisinens rolle i samfunnet, prenatal diagnostikk, reproduksjonsteknologi, perinatal medisin, genteknologi, genetisk rådgivning, prioriteringer innen helsevesenet, medisinsk idéhistorie, dødshjelp (evtanasi), organtransplantasjon og undervisning i medisinsk etikk.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:36 - Sist endret 12. feb. 2018 14:21