Fagsiden for nevrologi

Nevrologi er læren om sykdommene i hjerne, ryggmarg, de perifere nerver og i musklene.

Nervesystemets helt sentrale rolle i organismen, fordi det formidler forbindelsen mellom de forskjellige organene og knytter dem sammen til en helhet, gjør at nevrologien i utpreget grad har relasjon til mange spesialiteter i medisinen, særlig til den interne medisin og til psykiatrien.

Fagressurser

Publisert 4. sep. 2006 12:04 - Sist endret 31. mars 2022 14:58