Fagsiden for radiologi

Radiologifaget består av forskjellige former for billeddiagnostikk og av en intervensjonell del som går ut på å behandle sykdomstilstander ved hjelp av instrumenter som innføres i kroppens organer under bildeveiledning.

Radiologifaget har utviklet seg rundt de gamle røntgenavdelinger som hovedsakelig benyttet røntgenstråler som grunnlag for diagnostikken. I dag er avdelingene utbygd med utstyr for ultralyddiagnostikk og Magnetisk Resonans tomografi (MR). De sistnevnte teknikker benytter seg ikke av ioniserende stråling. Bruken av film vil bli sterkt redusert og erstattes av digitale bilder på skjerm som vil være tilgjengelige via nettverk for alle behandlende leger.

Ved å spille på de forskjellige metoder for bildefremstilling kan i dag alle organer fremstilles, og sykelige prosesser studeres. De billeddannende teknikker tillater i dag ikke bare morfologisk, men også funksjonell vurdering av organer og sykelige prosesser.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:48 - Sist endret 31. mars 2022 14:53