English version of this page

Lesesaler

Som student ved Det medisinske fakultet har du anledning til å benytte lesesaler og kollokvierom, samt disponere bokskap.

Lærebøker i bokhylle

Foto: Ida Skålin og Maren S. Nygaard

Lesesalene på Domus Medica og på sykehusene må bookes før bruk.

Fakultetet har tilrettelagt for at studenter på visse studieprogrammer kan gjennomføre kollokvier på utvalgte rom på Domus Medica etter booking: booking for kollokvier på Domus Medica

Tilgang avhenger av hvilket studium du er tilknyttet. Noen steder krever adgangskort hele døgnet, for eksempel ved sykehusene. Tilgang ved fakultetets bygninger vil være begrenset i henhold til adgangsretten som følger studietilhørighet.

Domus Medica

Åpent 05-24 alle dager. Kort og kode trengs for å komme inn.

1. etasje - Lesesal B 132 plasser og lesesal C 48 plasser

2. etasje: lesesalene er under ombygging til ca. 1. november 2021

Frederik Holsts hus

Åpent mandag – fredag kl. 8 – 15.45 (15.00). Rom 123,  25 plasser

Forskningsveien 2B

Lokalene til Masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) har ingen lesesal i vanlig forstand, men et åpent område med småbord i tilknytning til vår boksamling

  • Konferanserom med plass til 10-15 personer: reserveres ved bookingskjemaet utenfor døren
  • 4 gruppe-/kollokvierom med plass til ca. 10 personer i hvert: som regel ingen reservasjon

Åpningstid for alle rommene: 24/7 med Rikshospitalets inngangskort, som alle studenter ved MHA får ved studiestart.

Harald Schjelderups hus

Forskningsveien 3A - Kart

OUS, Rikshospitalet

Åpent hele døgnet med kort og kode for studenter fra og med modul 1. B2.1019, B2.1021, B2.1022 med 156 lesesalplasser.

Medisinsk bibliotek

OUS, Ullevål

Laboratoriebygningen

  • Lesesal 1: 20 plasser
  • Lesesal 2: 20 plasser
  • Lille lesesal 1: 10 plasser
  • Lille lesesal 2: 10-12 plasser

Medisinsk klinikk

Studentrommet, 4. etasje: 10 plasser.

Universitetsfløyen på Øyeavdelingen

Studentrommet, 4. etasje: 16 plasser

Medisinsk bibliotek

Akershus universitetssykehus (AHUS)

Alle studentarealer på Ahus er åpne hele døgnet for studenter med ID-kort.

Bibliotek 

Nye nord 4. etasje.

Lesesal 

Det er to lesesaler i Nye nord 4. etasje, en er forbeholdt studenter på 11/12 semester.

PC-stue 

Det er pc-stue i Nye nord 4. etasje

Stjerneblokka

Åpent kl 06-24.00 med adgangskort. Rom 212 har noen få plasser.

Bokskap

Domus Medica

Bokskapene drives av medisinstudentenes fagutvalg (MFU). Skap får du ved å henge egen hengelås på et ledig skap, og deretter betale kr. 30 etter instrukser utsendt fra MFU hvert semester. Klistremerke for inneværende semester henges på skapet og bekrefter din leie. Spørsmål om bokskap eller annet rettes til MFU-representant i ditt kull eller til sekretær for MFU per e-post.

MFU har kontor B1.1024. Det er i 1. etg. på Rikshospitalet, ovenfor Biblioteket og i samme gang som kurssalen.

NB! Skap som ikke er blitt betalt for, vil bli klippet av MFU. Innholdet i bokskapet kan hentes på utvalgets kontor mot et gebyr.

OUS, Rikshospitalet

Studentgarderober og bokskap finnes i underetasjen i B1-avsnittet. De er forbeholdt studenter som har klinisk smågruppeundervisning ved Rikshospitalet. Studentene får ved studiestart utlevert egne lapper fra semesterkoordinator som skal klistres på skapene. Etter endt semester skal skapene ryddes. Uhentet innhold vil bli kastet.

Akershus universitetssykehus

Alle medisinstudenter får garderobeskap i underetasje U2 i Nye nord. Ta med hengelås til garderobeskap, hvit tøy ligger fremme.

Publisert 25. feb. 2011 10:27 - Sist endret 20. okt. 2021 10:02