PC-stuer

Fakultetet har 10 PC-stuer med rundt 150 PC'er. Her finner du oversikt over hvor PC-stuene er, og litt om tilbudet der.

Domus Medica (DM)

Se oversikt over pc-stuer ved Institutt for medisinske basalfag.

Rikshospitalet

Domus Odontologica (DO)

PC-stuen ved Domus Odontologica er med i oversikt grunnet felles undervisning.

Sted: Domus Odontologica/Sognsvannsveien 10.

Rom: 1022, datarom A1

Finn veien fra Domus Medica:

  • Gå gjennom Atriet i retning Rikshospitalet.
  • Gå opp trappen.
  • Ta glassgangen over til Domus Medica.
  • Du finner PC-stuen rett etter neste sett med branndører.

Antall plasser: 30

Tilleggsutstyr: Lærer-pc med prosjektor, printer

Tlf. 22 85 21 19

e-post: it-hjelp@odont.uio.no

IT på Det odontologiske fakultet

Ullevål universitetssykehus

PC-stue i Universitetets undervisningssenter

Sted: Bygg 25 Labbygget, 1 etg nord-siden, Ullevål Sykehus

Antall plasser: 24 plasser, + 1 undervisningspc koblet til prosjektor.

Tilleggsutstyr: Nettverksskriver sort/hvitt, prosjektor.

Romansvarlig: Eric Jon Erlingsson, tlf 452 78 869

Brukerstøtte: drift@klinmed.uio.no

Fredrik Holsts hus

PC-stue for studenter

Sted: Frederik Holsts Hus/ Ullevål Sykehus

Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Rom: 023

Antall maskiner: 14

Tilleggsutstyr: 1 skriver

Rom 010

Kontakt brukerstøtte: drift@helsam.uio.no

Psykiatrisk avdeling

Biblioteket har følgende PC-er til bruk for studenter og ansatte ved Psykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Vinderen.

PC-rom med 2 leseplasser

Antall maskiner: 6 + 1 maskin på eget grupperom.

Tilleggsutstyr: Skriver + kopimaskin

Åpningstider: 9.00 - 16.00 (eller etter avtale)

PC-ene driftes av: Medisinsk bibliotek

PC-ene gir tilgang til medisinske ressurser slik som på Medisinsk bibliotek.

Akershus universitetssykehus

Studentrom

Sted: Sentral studentenhet, Nye nord 4. etasje

Åpent på dagtid, men reserveres på kveldstid

Antall studentrom: 7

Antall maskiner: 7 Ahus PCer

Tilleggsutstyr: 1 nettverksprinter

Oppholdsrom

Sted: Hovedbygget, B302.074

Døgnåpent for medisinstudenter med kort og kode

Antall maskiner: 4 Ahus PCer

I tillegg er det 100% dekning for trådløst eduroam nett.

IT-ansvarlig: André Øien

Tlf: 67 96 88 44

E-post drift@klinmed.uio.no

Se også

Publisert 16. apr. 2011 11:55 - Sist endret 24. aug. 2021 16:06